You Are Here: Home » VIBI Liên Kết

VIBI Liên Kết
VIBI-Banner

 

BẢN ĐIỀU LỆ LIÊN KẾT GIỮA LIÊN PHÁI THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN VIỆT NAM

VỚI CÁC HỘI THÁNH

 

 

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

 

LIÊN PHÁI THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

(Vietnamese Inter-Denominational Bible Institute)

Website: www.vibiwebsite.com

Xin kính chào toàn thể quý tôi con của Chúa.

Xuất phát từ tình yêu thương của Chúa và tuân theo Đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Jesus, Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam (Vietnamese Inter-Denominational Bible Institute – Viết tắt V.I.B.I) đã được thành lập vào năm 1992 dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Hơn 6 năm với mồ hôi và nước mắt tại Châu Âu, tiếng gọi trở lại quê hương Việt Nam vô cùng mãnh liệt, vào năm 1998, V.I.B.I đã quyết định trở về Việt Nam ngay sau khi sứ mạng tại Châu Âu kết thúc. V.I.B.I đã mở trường thần học tại Việt Nam đào tạo cử nhân, thạc sĩ thần học, huấn luyện mục sư, những người phục vụ Chúa. Viện đã mở hai lớp cử nhân thần học (4 năm) tại miền Nam và miền Bắc. Qua chương trình học rất nhiều con cái Chúa được trưởng thành và nhận rõ ơn phước Chúa ban, khao khát hầu việc Ngài với tình yêu thương.

V.I.B.I rất mong muốn được cùng hợp tác với các con cái Chúa tại Việt Nam, tất cả các Hội Thánh tại Việt Nam với mục đích duy nhất là phục vụ Chúa, vâng theo ơn kêu gọi của Ngài.

Viện của chúng tôi rất muốn được hợp tác với các Hội Thánh trên phương diện giáo dục. Chúng tôi sẵn sàng đưa những chương trình Cử nhân thần học, Thạc sĩ thần học, bồi linh… tới các Hội Thánh để đào tạo những con người phục vụ Chúa hết lòng. Ngoài việc cấp bằng, V.I.B.I có thể giúp đỡ các hội thánh địa phương trong việc tấn phong Mục Sư tùy theo nhu cầu của các Hội Thánh địa phương. Chúng tôi mong rằng sự hợp tác giữa V.I.B.I và với các Hội Thánh sẽ đạt kết quả tốt đẹp theo thánh ý của Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Nguyện xin tình yêu, ân sủng của Đức Chúa Trời Ba Ngôi ở với Hội Thánh Ngài đời đời. Amen!

 

CHƯƠNG II. MỤC ĐÍCH LIÊN KẾT

1. V.I.B.I mong muốn liên kết với các Hội Thánh địa phương cùng phục vụ Chúa, theo Đại Mạng Lệnh của Ngài để mở mang vương quốc Đức Chúa Trời.

2. Mong muốn con cái Chúa ở Việt Nam nhận được sự hỗ trợ về mặt giáo dục một cách chính quy.

CHƯƠNG III. NHỮNG QUY ƯỚC CHUNG

Điều 1:

Lấy Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời làm nền tảng trong việc phục vụ Chúa và phục vụ nhau.

Điều 2:

Trong việc liên kết, không can thiệp vào nội bộ của nhau; Tôn trọng và giữ uy tín đôi bên.

 

Điều 3:

Tuyệt đối không tham gia các hoạt động chính trị nhằm chống phá nền an ninh, trật tự của NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Điều 4:

Ban Đại diện của V.I.B.I và Đại diện của các Hội thánh liên kết sẽ họp định kỳ (ít nhất một năm 2 lần) và các cuộc họp mặt bất thường.

CHƯƠNG IV. TRÁCH NHIỆM & QUYỀN LỢI TRONG VIỆC LIÊN KẾT

 

1. Về phía V.I.B.I

 

Điều 5:

– Đưa ra chương trình học và quyết định môn học.

– Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy theo đúng quy định.

– Đưa ra quyết định lựa chọn môn học, thời gian học, địa điểm học.

– Xem xét cấp học bổng cho các sinh viên tham gia học tập.

 

Điều 6:

Đối với những sinh viên học tại V.I.B.I (từ 2 năm trở lên), nếu đã từng học ở nơi khác và muốn chuyển kết quả học sang V.I.B.I để rút ngắn thời gian học, sinh viên đó phải có giấy xác nhận hoàn tất những môn đã học. Quyền quyết định thuộc về Giáo sư Viện Trưởng.

Điều 7:

Việc xin thông tin về sinh viên cũng như hình ảnh của V.I.B.I phải được sự cho phép của Viện Trưởng và Ban Đại diện.

 

Điều 8:

V.I.B.I chịu trách nhiệm về chi phí sinh hoạt của giáo viên giảng dạy và của các sinh viên trong thời gian học.

2. Về phía Hội thánh liên kết

 

Điều 9:

Hội Thánh liên kết có trách nhiệm lựa chọn những sinh viên chăm chỉ học, yêu mến Chúa và đủ sức khỏe.

 

Điều 10:

Những sinh viên thuộc hội thánh liên kết đã hoàn tất hồ sơ đăng ký hợp lệ sẽ được ưu tiên xét cấp học bổng.

Điều 11:

Nếu hội thánh liên kết nào có sinh viên học tại V.I.B.I thì hội thánh đó có trách nhiệm giữ liên lạc với Viện để thuận tiện cho việc gửi và nhận tài liệu học tập.

Điều 12:

Khi có nhu cầu mở lớp học tại địa phương mình, Hội thánh đó phải có trách nhiệm đứng ra tổ chức và đảm bảo số lượng sinh viên (tối thiểu 20 người).

Bản Điều lệ Liên kết gồm 4 chương, 12 điều. Mọi sửa đổi trong Bản Điều lệ phải được sự đồng ý của hai bên./.

 

ĐẠI DIỆN V.I.B.I                                                                          ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH LIÊN KẾT

 

Viện trưởng

Rev. Kim Tran


Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top