You Are Here: Home » NỘI QUY

NỘI QUYVIBI-Banner

 

NỘI QUY
* BẤT CỨ HÌNH THỨC VI PHẠM ĐẠO ĐỨC CƠ ĐỐC NHÂN SẼ BỊ KỶ LUẬT. GS VIỆN TRƯỞNG, GS. GIÁM HỌC CÙNG BAN ĐIỀU HÀNH SẼ ĐƯA RA HÌNH THỨC KỶ LUẬT VÀ SẼ THÔNG BÁO CHO HỌC VIÊN HAY GIÁO SƯ VI PHẠM. NỘI QUY TẠI V.I.B.I:
1. BIẾT ƠN MỤC SƯ TẠI HỘI THÁNH MÌNH ĐANG SINH HOẠT BẤT CỨ LỜI NÓI XẤU MỤC SƯ QUẢN NHIỆM TẠI HỘI THÁNH MÌNH ĐANG SINH HỌAT SẼ BỊ ĐUỔI HỌC.
HÌNH PHẠT NHẸ NHẤT LÀ ĐÌNH CHỈ HỌC TỪ 1-2 NĂM HỌC.
2. KHÔNG ĐƯỢC CÓ HÀNH VI GIỚI THIỆU TUYỂN SINH HAY ĐẾN HỌC TRONG TRƯỜNG VỚI Ý LÔI KÉO NGƯỜI KHÁC VỀ VỚI HỆ PHÁI CỦA MÌNH. NẾU PHÁT HIỆN RA HÀNH VI ẤY SẼ BỊ ĐUỔI HỌC NGAY LẬP TỨC. NGOÀI RA HỌC VIÊN ĐÓ SẼ PHẢI HOÀN TRẢ LẠI MỌI CHI PHÍ MÀ TRƯỜNG ĐÃ ĐẦU TƯ CHO. CÁC GIÁO SƯ GIẢNG DẠY TẠI V.I.B.I NẾU CŨNG CÓ HÀNH VI LÔI KÉO SINH VIÊN ĐANG HỌC VỀ HỆ PHÁI CỦA MÌNH SẼ BỊ ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC GIẢNG DẠY VÀ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG ĐƯỢC MỜI GIẢNG DẠY TẠI V.I.B.I.
03. TUYỆT ĐỐI! V.I.B.I KHÔNG  THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, V.I.B.I. NGHIÊM CẤM CÁC SINH VIÊN TỤ TẬP, DỤ DỖ, KÉO BÈ, KÉO CÁNH THAM GIA VÀO CÁC TỔ CHỨC CHỐNG PHÁ NỀN AN NINH TRẬT TỰ CỦA  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. AI VI PHẠM SẼ BỊ ĐUỔI HỌC. V.I.B.I KHUYẾN KHÍCH CÁC SINH VIÊN TÌM HIỂU LỊCH SỬ VIỆT NAM, PHÁP LUẬT VIỆT NAM, CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM.

04. TĨNH NGUYỆN BUỔI SÁNG BẮT ĐẦU ĐÚNG 7.30 AM. NÊN MỖI HỌC VIÊN PHẢI CÓ MẶT TẠI PHÒNG NHÓM LÚC 7.20 AM. AI ĐẾN MUỘN SẼ BỊ Ở NGOÀI VÀ VIỆN TRƯỞNG SẼ CĂN CỨ TRÊN THÁI ĐỘ HỌC TẬP ĐỂ ĐÁNH GIÁ.
05. TẤT CẢ MỌI HỌC VIÊN PHẢI HOÀN TẤT VỆ SINH CÁ NHÂN VÀ ĂN SÁNG TRƯỚC 7H 20AM. NẾU AI MUỘN THÌ SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĂN SÁNG VÀO GIỜ ĐÓ NỮA MÀ PHẢI CHỜ SAU KHI GIỜ TĨNH NGUYỆN KẾT THÚC. NHỚ RẰNG NGƯỜI ĂN SAU PHẢI TỰ THU DỌN KHÔNG ĐỂ LẠI CHO TỔ TRỰC NHẬT.
06. ĐANG TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN, THỜ PHƯỢNG HOẶC ĐANG TRONG HỌC, HỌC VIÊN KHÔNG TỰ Ý LÀM BẤT CỨ VIỆC RIÊNG NÀO TRONG LỚP, ĐIỆN THOẠI PHẢI TẮT HOẶC ĐỂ CHẾ ĐÔNG RUNG NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHẠY QUA CHẠY LẠI LÀM XÁO TRỘN TIẾT HỌC VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỌI NGƯỜI. TRONG QUÁ TRÌNH HỌC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHỤP ẢNH TẠI VIBI.  GIÁO SƯ SẼ CĂN CỨ TRÊN THÁI ĐỘ HỌC TẬP ĐỂ ĐÁNH GIÁ.
07. CÁC HỌC VIÊN KHÔNG ĐƯỢC ĐÙA CỢT THÁI QUÁ MÀ CÓ HÀNH ĐỘNG KHIẾM NHÃ VỚI NHAU ĐẶC BIỆT LÀ NGƯỜI KHÁC PHÁI. PHẢI CÓ THÁI ĐỘ VÀ LỜI NÓI GÂY DỰNG, TÔN TRỌNG GIÚP ĐỠ LẪN NHAU. MỘT NAM VÀ MỘT NỮ SINH KHÔNG ĐƯỢC NGỒI RIÊNG TÂM SỰ KHI KHÔNG CÓ AI Ở ĐÓ. CÁC HỌC VIÊN NAM KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý VÀO PHÒNG NỮ.
08. CÁC HỌC VIÊN ĐƯỢC KÊU GỌI VÀO HỌC THÌ KHÔNG TỰ Ý BỎ HỌC HOẶC BẤT KỲ MỘT CÔNG TÁC NÀO MANG TÍNH ĐỘT XUẤT. NẾU HỌC VIÊN NGHỈ QUÁ HAI NGÀY SẼ BỊ ĐUỔI HỌC. TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG VÀ SẼ DO BAN ĐIỀU HÀNH QUYẾT ĐỊNH CHO NGƯỜI ĐÓ CÓ ĐƯỢC NGHỈ HAY KHÔNG.
09. TẤT CẢ HỌC VIÊN ĐẾN LỚP PHẢI GÓP BÀI ĐẦY ĐỦ THEO YÊU CẦU CỦA TRƯỜNG. NẾU KHÔNG LÀM BÀI TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP THÌ MÔN ĐÓ HỌC VIÊN KHÔNG ĐƯỢC HỌC NỮA VÀ VIỆN TRƯỞNG SẼ CĂN CỨ TRÊN THÁI ĐỘ HỌC TẬP ĐỂ ĐÁNH GIÁ.
10. TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN KHI ĐẾN HỌC ĐỀU PHẢI ĐEO THẺ SINH VIÊN, NẾU LÀM MẤT PHẢI BÁO CHO TRƯỜNG VÀ NỘP TIỀN ĐỂ LÀM LẠI THẺ. BẤT KỂ HỌC VIÊN NÀO MUỐN MỜI BẠN ĐẾN DỰ PHẢI BÁO TRƯỚC CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ HỌ SẼ QUYẾT ĐỊNH CÓ NÊN CHO NGƯỜI ĐÓ DỰ HAY LÀ KHÔNG.
TRONG LĨNH VỰC TUYỂN SINH CŨNG VẬY KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý ĐƯA NGƯỜI KHÁC VÀO HỌC MÀ KHÔNG ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA BAN ĐIỀU HÀNH.
11. TOÀN THỂ SINH VIÊN CỦA VIBI PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ, GÌN GIỮ TÀI SẢN, ĐỒ VẬT, DỤNG CỤ, THƯ VIÊN CỦA VIBI. VÀO BUỔI TỐI; NHỮNG HỌC VIÊN NỘI TRÚ PHẢI TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỰ Ý RA NGOÀI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT. NẾU VIỆC PHẢI ĐI THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐI MỘT MÌNH. NAM PHẢI ĐI THÊM MỘT NGƯỜI NAM CÒN NỮ PHẢI CÓ BA NGƯỜI VÀ ĐÚNG 22.00” PM. SẼ ĐÓNG CỬA. KHÔNG AI ĐƯỢC GÂY ỒN ÀO LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC.
12. TỔ CHỰC NHẬT PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM LÀM MỌI VIỆC VỆ SINH, RỬA BÁT, LAU NHÀ VÀ NƯỚC UỐNG CHO GIÁO SƯ. NHƯNG CẦN TRÊN TINH THẦN GIÚP ĐỠ LẪN NHAU.
_
___________
MỌI ĐIỀU GÓP Ý XIN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.


LIÊN PHÁI THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆT NAM

Vietnamese Inter-Denominational Bible Institute


cua nhua loi thep,
cua nhua cao cap,
cua thuy luc,
cua nhua gia hop ly nhat,
vach kinh mat dung,
vach kinh cuong luc,


dieu hoa,
dieu hoa panasonic,
dieu hoa daikin,
dieu hoa lg,
cua composite,
xay dung dan dung,
da hat trang tri


cho thue xe tu lai,
cho thue xe tu lai ha noi,
thue xe tu lai,
xe tu lai,
gia re hang ngay,
dieu hoa,
dieu hoaLiên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top