You Are Here: Home » Giới thiệu

Giới thiệu
VIBI-Banner

LIÊN PHÁI THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

 

(Vietnamese Inter-Denominational Bible Institute)

Website: www.vibiwebsite.com

Xin kính chào toàn thể quý tôi con của Chúa.

Xuất phát từ tình yêu thương của Chúa và tuân theo Đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Jesus, Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam (Vietnamese Inter-Denominational Bible Institute – Viết tắt V.I.B.I) đã được thành lập vào năm 1992 dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Hơn 6 năm với mồ hôi và nước mắt tại Châu Âu, tiếng gọi trở lại quê hương Việt Nam vô cùng mãnh liệt, vào năm 1998, V.I.B.I đã quyết định trở về Việt Nam ngay sau khi sứ mạng tại Châu Âu kết thúc. V.I.B.I đã mở trường thần học tại Việt Nam đào tạo cử nhân, thạc sĩ thần học, huấn luyện mục sư, những người phục vụ Chúa. Viện đã mở hai lớp cử nhân thần học (4 năm) tại miền Nam và miền Bắc. Qua chương trình học rất nhiều con cái Chúa được trưởng thành và nhận rõ ơn phước Chúa ban, khao khát hầu việc Ngài với tình yêu thương.

V.I.B.I rất mong muốn được cùng hợp tác với các con cái Chúa tại Việt Nam, tất cả các Hội Thánh tại Việt Nam với mục đích duy nhất là phục vụ Chúa, vâng theo ơn kêu gọi của Ngài.

Viện của chúng tôi rất muốn được hợp tác với các Hội Thánh trên phương diện giáo dục. Chúng tôi sẵn sàng đưa những chương trình Cử nhân thần học, Thạc sĩ thần học, bồi linh… tới các Hội Thánh để đào tạo những con người phục vụ Chúa hết lòng. Ngoài việc cấp bằng, V.I.B.I có thể giúp đỡ các hội thánh địa phương trong việc tấn phong Mục Sư tùy theo nhu cầu của các Hội Thánh địa phương. Chúng tôi mong rằng sự hợp tác giữa V.I.B.I và với các Hội Thánh sẽ đạt kết quả tốt đẹp theo thánh ý của Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Nguyện xin tình yêu, ân sủng của Đức Chúa Trời Ba Ngôi ở với Hội Thánh Ngài đời đời. Amen!

 

Một khoá tại Campuchia – hình ảnh cung cấp bởi VIBI

Khoá học mùa Thu 2009 tại Miền Nam (hình ảnh cung cấp bởi V.I.B.I)

Khoá học mua Thu 2009 tại miền Bắc (hình ảnh cung cấp bởi V.I.B.I)

(V.I.B.I)


cua nhua loi thep,
cua nhua cao cap,
cua thuy luc,
cua nhua gia hop ly nhat,
vach kinh mat dung,
vach kinh cuong luc,


dieu hoa,
dieu hoa panasonic,
dieu hoa daikin,
dieu hoa lg,
cua composite,
xay dung dan dung,
da hat trang tri


cho thue xe tu lai,
cho thue xe tu lai ha noi,
thue xe tu lai,
xe tu lai,
gia re hang ngay,
dieu hoa,
dieu hoaLiên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top