You Are Here: Home » Chương trình học

Chương trình họcVIBI-Banner

Về các môn học sẽ học


* Chương trình Cử nhân thần học

Chi tiết các môn học

Năm I
1 Kinh Thánh nhập môn
2 Thần học nhập môn
3 Triết học Đông Phương
4 Lịch sử tuyển dân Ysơrael
5 Lịch sử Hội thánh đầu tiên và hành trình truyền giáo dân Ysơrael
6 Ngũ kinh Môi se
7 Các sách lịch sử Cựu Ước
8 Tân Ước lược khảo
9 Chứng đạo pháp
10 Lịch sử Hội thánh phát triển toàn cầu

Năm II
1 Các sách văn thơ Cựu Ước
2 Các sách tiên tri Cựu Ước
3 Nghiên cứu sách Phúc Âm Mác
4 Nghiên cứu thơ tín I Giăng
5 Cơ Đốc Giáo Dục căn bản
6 Hướng dẫn thờ phượng
7 Thích kinh học (Phương pháp giải kinh)
8 Thuyết tam thế nhất vị (Giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi)
9 Thần học cứu rỗi và Mê si học
10 Lịch sử hội thánh phúc âm Việt Nam
Năm III
1 Nghiên cứu sách Sáng thế ký
2 Nghiên cứu mười điều răn
3 Thư tín mục vụ: I&II Timôthê, Tít
4 Nghiên cứu sách Gia cơ
5 Biện minh học
6 Các nhóm tân phái và tà giáo
7 Lịch sử hội thánh tư gia
8 Phương pháp hướng dẫn học Kinh thánh
9 Tôn giáo Việt Nam đối chiếu
10 Cách thức soạn và trình bày bài giảng
Năm IV
1 Nghiên cứu sách tiên tri Habacúc
2 Nghiên cứu sách tiên tri Giôna
3 Nghiên cứu thơ tín Rôma
4 Nghiên cứu thơ tín Galati
5 Nghiên cứu thơ tín Êphêsô và Philíp
6 Nghiên cứu thơ tín Hêbơrơ
7 Thánh Linh học và vấn đề nói tiếng lạ
8 Lai thế học
9 Tư vấn mục vụ
10 Tâm lý xã hội
V/v học cao học chúng tôi sẽ thông báo cụ thể sau
Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao!
Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi”
Thi thiên 119:103~106
LIÊN PHÁI THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆT NAM
Vietnamese Inter-Denominational Bible Institute


cua nhua loi thep,
cua nhua cao cap,
cua thuy luc,
cua nhua gia hop ly nhat,
vach kinh mat dung,
vach kinh cuong luc,


dieu hoa,
dieu hoa panasonic,
dieu hoa daikin,
dieu hoa lg,
cua composite,
xay dung dan dung,
da hat trang tri


cho thue xe tu lai,
cho thue xe tu lai ha noi,
thue xe tu lai,
xe tu lai,
gia re hang ngay,
dieu hoa,
dieu hoaLiên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top