Chấp Nhận Những Thẩm Quyền Reviewed by Momizat on . viện thần học vibi - vibiwebsite.com giới thiệu: Lớp học: “Giải Quyết Những Xung Đột” Bài Học Số 2:“Chấp Nhận Những Thẩm Quyền” (2 Hrs) Mục sư Bác sĩ Nguyễn Duy viện thần học vibi - vibiwebsite.com giới thiệu: Lớp học: “Giải Quyết Những Xung Đột” Bài Học Số 2:“Chấp Nhận Những Thẩm Quyền” (2 Hrs) Mục sư Bác sĩ Nguyễn Duy Rating:
You Are Here: Home » Mục Vụ » Cơ Đốc Giáo Dục » Chấp Nhận Những Thẩm Quyền

Chấp Nhận Những Thẩm Quyềnviện thần học vibi – vibiwebsite.com giới thiệu:

Lp hc: “Gii Quyết Nhng Xung Đt”

Bài Hc S 2:“Chp Nhn Nhng Thm Quyn” (2 Hrs)

Mc sư Bác sĩ Nguyn Duy Tân, ©2009 – TinLanhLibrary.com

Không chp nhn thm quyn ca cha m, ca thy, ca ch, ca Mc sư Qun nhim, ca cp trên trong mi t chc, v.v. là nguyên nhân to nên nhiu xung đt trong gia đình, hi thánh, và xã hi.  Ngày nay chúng ta nghe nhiu lý thuyết ch trích t chc ca HT vi MS Hi Trưởng, BTS Tng Hi, … là “Babylôn ln” là nhng t chc s b Chúa đoán pht như thành Babylôn ngày xưa.  Đó là nhng thuyết vô lý.  Vì babylôn tượng trưng cho lòng kiêu ngo chng Chúa ca loài người. T chc HT là t chc đt dưới quyn t tr ca ĐCT và MS Hi Trưởng không phi là Vua, tt c mi chc v đu là được hi đng giao phó hoc được Ban Tr S Tng Hi hay Mc sư qun nhim giao cho, theo s hướng dn ca ĐTL.  T chc theo cp bc là t chc theo khuôn mu ca Chúa.  Điu quan trng là trách nhim ch không phi quyn hành.  Mc tiêu ti hu ca t chc là vì vinh hin Danh Chúa. Vì c đó, chp nhn thm quyn trên mình là chp nhn thm quyn ca Chúa.

Câu hi cho chúng ta, nếu thm quyn đó không hoàn ho, nếu thm quyn đó có th đang sai lm, thì chúng ta có nên chp nhn và vâng phc không?

Mc đích bài hc:

Để hiểu mục đích và cơ cấu tổ chức của thẩm quyền

Hầu quả tai hại của việc khướt từ những thẩm quyền trên mình

Những cách thức mà Chúa thực thi sự hướng dẫn của Ngài qua những thẩm quyền trên chúng ta.

Quyền tể trị của Chúa trên chúng ta nhiều hay ít tùy theo khả năng chúng ta có thấy rõ hay không thẩm quyền của Chúa đang hành động trên chúng ta qua những người có thẩm quyền trên đời sống mình.

Người con khôn ngoan, người phục vụ Chúa khôn ngoan thấy được những chỉ thị và hướng dẩn của Chúa qua những hoàn cảnh, qua Lời Chúa nhưng cũng qua những người có thẩm quyền trên đời sống họ.

Khi cần được Chúa hướng dẫn qua những người có thẩm quyền trên đời sống, chúng ta có thể cầu xin Chúa dùng họ một cách rõ ràng:

VD: “Kính lạy Chúa, Nếu anh Minh không phải là người chồng mà Chúa dành cho con thì xin Ngài khiến cho cha mẹ con quyết tâm ngăn trở.  Nếu thấy cha mẹ con tiếp tục chống đối, con sẽ tin rằng đó là Chúa đang dùng cha mẹ con để giúp con suy nghĩ lại trước khi đi đến quyết định quan trọng nầy.  Con tin rằng, nếu thật sự anh Minh là người mà Chúa dành cho con, thì xin Chúa thay đổi lòng cha mẹ con.”

VD: Kính lạy Chúa, chủ hãng con đang muốn con di chuyễn đến tiểu bang khác.  Nếu Chúa muốn con phải dời đến đó để sinh sống và phục vụ Chúa, xin khiến cho chủ con hết lòng năn nĩ muốn con di chuyển, tìm đủ mọi cách để ép buộc như là trả hết mọi chi phí, tăng lương, bồi thường v.v.”

VD: Lạy Chúa, hiện giờ con nghĩ rằng MS Quản nhiệm của con làm theo ý riêng khi ông muốn con phải làm việc nầy… nếu đó là ngược với ý Chúa, xin Ngài ngăn trở, nếu Chúa cho phép thì Ngài cho con tiếp tục… nếu Chúa không ngăn trở, con sẽ vâng phục Mục sư QN mà tiến hành công việc nầy.

VD: Cần Chúa dùng thẫm quyền trong nghề nghiệp: Lạy Chúa, sau khi học xong, con sẽ thử thi ở nhiều nơi. Nếu Chúa muốn con hành nghề ở tiểu bang nào thì xin giúp cho con thi đậu bằng hành nghề ở 1 tiểu bang thôi.

A.  3 Mc đích căn bn ca thm quyn mà Chúa đt trên chúng ta:

Phao lô trong Rôma 13:2 có cảnh cáo chúng ta rằng, người nào chống lại thẩm quyền trên đời sống mình là chuốt lấy họa vào thân (“Cho nên ai chống cự quyền phép (chính quyền, bậc cầm quyền), tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.”)

Có 3 mục đích căn bản cho thẩm quyền:

1. Giúp chúng ta trưởng thành trong s khôn ngoan và phát trin nhng phm hnh (m đc) mà Chúa mun chúng ta có đ phc v và làm vinh hin Danh Ngài. Chính Chúa Giêxu dù lúc 12 tuổi đã biết mình có trách nhiệm trước những công việc của Cha trên trời (Luca 2:42), nhưng Ngài tiếp tục tự đặt mình dưói thẩm quyền của cha mẹ thuộc đời nầy, nên “Chúa Giê-xu càng thêm khôn lớn, càng đẹp lòng Thượng Đế và mọi người.” (Luca 2:52)

2. Được bo v khi nhng tàn phá ca cám d. Cái điều quan trọng của sự thuận phục không phải là chấp nhận bị thẩm quyền đô hộ, nhưng được thẩm quyền che chở. Nếu ra khỏi cây dù che chở đó chúng ta sẽ tự đặt mình trong những hoàn cảnh bị cám dổ quá sức chịu đựng của chúng ta. Lời Chúa ví sánh tinh thần nổi loạn với tà thuật: “Phản nghịch còn tệ hơn tà thuật, ương ngạnh còn tệ hơn thờ tà thần.” (1 Samuên 15:23a), có nghĩa là khi chúng ta trốn khỏi thẩm quyền mà Chúa đặt để trong đời sống, chúng ta tự đặt mình dưới thẩm quyền của ma quỷ!

3. Đ được hướng dn rõ ràng trong nhng quyết đnh quan trng ca đi sng. Những quyết định của con cái Chúa thương là dựa trên căn bản của đức tin.  Một điều rất quan trọng chúng ta cần hiểu rõ là Ðức Chúa Trời luôn truyền đạt mệnh lệnh của Ngài đến cùng chúng ta qua trung gian của những bậc cầm quyền mà Ngài đặt trên đời sống chúng ta.  Chính Chúa Giê-xu khen ngợi đức tin của ông thầy đội khi ông nầy đến xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ của ông. KT chép: “Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.” (Mathiơ 8:10)  Chúa khen thầy đội nầy có đức tin vĩ đại vì ông hiểu rằng tổ chức của nước trời cũng giống như của quân đội trên phương diện truyền đạt những mệnh lệnh và ý chỉ của Ðức Chúa Trời, từ Ðức Chúa Trời đến những thẩm quyền ở trên rồi theo thứ tự mà mỗi bậc đều có trách nhiệm chuyền xuống những thẩm quyền phía dưới.  Nếu chúng ta hiểu rằng Ðức Chúa Trời nói với chúng ta qua những bậc cầm quyền trên mình thì đức tin nơi Chúa của chúng ta sẽ mỗi ngày một lớn hơn.  VD: Khi gặp chuyện dường như rắc rối, chúng ta cứ tin rằng, Đức Chúa Trời là Đấng cai trị trên mọi thẩm quyền trên chúng ta, và Ngài sẽ khiến cho từ nhũng người như cảnh sát, quan toà, hay bất cứ người nào liên hệ, đều sẽ làm theo ý Chúa để giải quyết nan đề cách tốt đẹp nhất theo ý thánh của Ngài. Nên nếu những thẩm quyền có ra lệnh gì, ép buộc chúng ta làm gì, thì chúng ta cứ tin rằng nếu Chúa không cho phép, thì họ không thể nào làm được điều đó, và bởi đức tin chúng ta cứ tin rằng rồi đây mọi sự sẽ là tốt đẹp cho chúng ta và Danh Chúa sẽ được vinh hiển.

B. Nhng lý do đưa đến tinh thn chng li thm quyn:

Có nhiều lý do đưa đến tinh thần phản loại trước thẩm quyền:  Sa tan phản lọan vì lòng kiêu ngạo, Ađam và Êva vì họ nghi ngờ rằng Ðức Chúa Trời giấu họ không muốn họ được một cái gì rất tốt cho họ.  Nguyên nhân thứ 3 thường thấy nhất là một tâm thần bị thương tích (từ những kinh nghiệm đau thương trong dĩ vãng) khiến cho sự đàm thoại (với người lãnh đạo hiện tại) bị rạn nứt hay gảy đổ, rồi dần dần đưa đến tinh thần chống đối tỏ tường.

Ví dụ sau đây thường hay xảy ra trong gia đình. Dầu câu chuyện có khác nhau, nhưng kết quả đều giống nhau.

Hôm nọ người cha hứa thứ Bảy nầy sẽ đưa đứa con trai đi câu cá.

Mừng quá cậu bé 12 tuổi chuẩn bị đủ thứ và hồi hộp trông chờ. Tối thứ Sáu đã sẳn sàng, ngủ không được.

Sáng thứ bảy, điện thoại reo, ông chủ hãng có chuyện cần gấp. Người cha quên lời hứa, lật đật chạy vào sỡ làm.

Câu bé ở nhà buồn hiu, khóc, nghĩ rằng cha cậu bận rộn quá không cần nghĩ đến mình, không giử lời hứa. Với trai tim tan vỡ, tinh thần bị thương tích, cậu bé dẹp cần câu và dụng cụ.

Từ đó cậu bắt đầu ít nói hơn. Không còn có những cử chỉ đầy tình cảm bình thường như trước đối với cha mình.

Nếu chuyện tương tự xảy đến nhiều lần, cậu bé đó bắt đầu phát triển những triệu chứng bất bình thường trong bản tánh và có thái độ của những đứa con phản loạn.

C. S phát trin ca tinh thn phn lon (do tâm thn b thương tích)

Triệu chứng thấy được

Sung khắc nội tâm Lời Chúa

1. Tương giao gián đan Tâm trí b thương tích Hêb. 12:15

2. Không biết ơn Tình cm tr nên xa l

3. Lì lm cng đu Khướt t thm quyn I Sam. 15:23

4. Phn lon công khai T to nên quyn riêng VD Satan

5. Kết thân bn xu Tìm bn đng tinh thn Philíp 3:19

6. Sng theo dâm dc Làm điu xác tht ưa mun Galati 5:19-21

7. Lên án người khác Mc cm ti li Rôma 2;1

8. Xài phí, chán đi Có ý mun t sát Châm 14:13

D. S phn ng ca cha m trước tinh thn phn lon ca đa con

Triệu chứng thấy được

Phản ứng của cha mẹ Lời Chúa

1. Tương giao gián đan Nghĩ là tm thi Thi 15:4,5

2. Không biết ơn So sánh con vi chính mình Châm 13:10

3. Lì lm cng đu Ép buc con vâng li Châm 18:19

4. Phn lon công khai Gia tăng đòi hi, lut l Châm 22:8

5. Kết thân bn xu Điu tra, dòm ngó, theo di Côl. 3:21

6. Sng theo dâm dc So sánh vi luân lý cũ Xut 20:5

7. Lên án người khác T bin h cho hành đng Châm 28:13

8. Xài ln, chán đi “Sóc”, tht vng, đau lòng Giê 29:13

E. Thái đ phn lon vi gia đình nh hưởng đến tương lai ca người đó trong xã hi:

Ví dụ: Một tổ chức Truyền Giáo nhận thấy 50% các giáo sĩ được gởi đi đòi nghỉ và trở về trước thời hạn.

Khi điều tra, họ được biết 80% đưa ra 1 lý do giống nhau: không hạp với những vị giáo sĩ làm việc chung! Giáo sĩ mà không có đủ tình yêu thương để làm việc chung với đồng đội và cấp lãnh đạo!

Điều tra sâu hơn: lý do là vì những người làm việc chung đã gợi cho họ nhớ đến một người trong gia đình họ mà xưa nay họ không bao giờ hạp tính (can’t get  along).

VD: Một cô gái không hạp với cha mình cũng sẽ không hạp với chồng.  Cách một người đàn ông cư xử với mẹ mình sẽ là cách mà anh ta sẽ cư xử với vợ.  “Em y hệt má anh! Bả cứ cằn nhằn anh hoài!  Anh không muốn em làm vậy với anh!”  Nhiều khi vì đó mà phản ứng của họ nhiều khi hơi quá mức, hơi vô lý trước những lời chỉ trích, trước những sự kiện không có gì đáng giận. v.v.

F. Làm sao đ có nhng quyết đnh khôn ngoan da trên nhng thm quyn trong đi sng?

Có một cuộc thăm dò hỏi các sinh viên Tin Lành rằng:  Nếu bạn yêu một cô nào hay anh nào, đã gần đến ngày cưới, nhưng còn phân vân trong lòng, thì làm sao biết được ý Chúa?

Phần đông các sinh viên nầy nêu lên 6 phương tiện mà họ dùng để biết ý Chúa.  Ðiều ngạc nhiên: không một người nào nêu lên thẩm quyền quan trọng nhất là phương tiện số 7.  Chúng ta thấy đó là lý do tại sao mà phần đông các bạn trẻ ngày nay đã quyết định sai trật khi cưới vợ lấy chồng, và tai sao họ không tránh khỏi ly dị.

Có 7 thẩm quyền mà Chúa thường dùng để cho chúng ta biết rõ ý chỉ của Ngài.  Không có phương tiện nào là hoàn toàn khi dùng nó cách riêng rẽ.

1. Lời Chúa (Dù có đọc KT thật nhiều, nhưng chưa chắc chúng ta hiểu hết những tiêu chuẩn để áp dụng vào hoàn cảnh đặc biệt của mình)

2. Chính quyền (dù làm đúng luật, nhưng vẫn có thể trong lòng còn nghi ngờ)

3. Mục sư mình (chưa chắc gì ông biết rõ hết từng bạn trẻ trong HT hay là một bạn nào ở HT lân cận)

4. Hoàn cảnh (có thể dùng hoàn cảnh để tự thuyết phục, tự dối mình, VD: hai người sinh hoạt cùng chung một HT, cùng ban thanh niên, GĐ quen nhau từ lâu, đi học chung từ nhỏ…  Nhiều khi Chúa dùng hoàn cảnh đưa đến đủ thứ ngăn trở nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tranh đấu để cho được theo ý mình như câu nói “Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng sang”.

5. Bạn thân (bạn lúc nào cũng muốn mình hạnh phúc, thường hay nói vô, ít ai dám nói ra)

6. Cầu nguyện (nhiều khi chúng ta hay theo ý riêng ép buộc Chúa nhậm lời cầu nguyện của mình)

7. Cha/Mẹ (là phương tiện quan trọng nhất mà ĐCT thường dùng để bày tỏ ý chỉ của Ngài, nhất là khi chúng ta còn sống với cha mẹ.  Cha mẹ vì thương mình nên hay nói lên sự thật, dù lý do nào đi nữa, cha mẹ là cách mà Chúa thường dùng để bày tỏ ý chỉ của Ngài, dù cha mẹ chúng ta là người không tin Chúa Ngài vẫn có thể cảm động họ để đồng ý hay chống lại (Châm 6:20,22)

G.  Nhng người có thm quyn trên chúng ta là dng c Chúa dùng đ đc đo chúng ta thành người Chúa mun:

Ðức Chúa Trời là Ðấng tạo dựng chúng ta, cứu chuộc chúng ta cho mục đích tốt đẹp của Ngài.  Ngài muốn dùng đời sống chúng ta cách hữu hiệu cho sự vinh hiển của Ngài nên Ngài luôn tiếp tục rèn luyện chúng ta.  Ngài không khác nào một nhà điêu khắc vô cùng khéo léo lúc nào cũng đục đẽo và mài giũa một hòn đá cho đến khi nó trở thành một bức tượng tuyệt tác theo ý muốn của Ngài.  Tại sao Ngài phải luôn đục đẽo chúng ta ? Vì mỗi chúng ta đều sinh ra với những điều ngu dại và thiếu sót trong bản tánh, nên muốn xử dụng chúng ta Ðức Chúa Trời phải dùng những hoàn cảnh để day dỗ chúng ta (VD trường hợp của Giôna), và nhất là những thẩm quyền trên chúng ta để làm điều đó.  Châm ngôn 22:15 dạy rằng: “Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ; Song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó.”

Dĩ nhiên, nếu chúng ta khôn ngoan và từ lúc còn trẻ đã biết tự sửa lấy mình thì ít khi bị Chúa đục đẽo cách đau đớn!  Còn ai cứng lòng và ngoan cố thường bị Chúa tiếp tục sửa dạy cho đến khi Ngài có thể dùng họ!  Ðức Chúa Trời lúc nào cũng muốn mài giũa chúng ta là con cái Ngài nên dù chúng ta có tìm cách trốn khỏi mủi đục nầy thì Chúa cũng sẽ dùng cái dũa khác mà huấn luyện chúng ta.  Ông Bill Gothard nói rằng, khi làm việc với những thanh thiếu niên băng đảng, ông nhận thấy điều nầy hằng ngày.  Có em thanh niên kia nói với ông: “Tôi chán quá, không muốn nghe ba má tôi ra lệnh nữa!”  Ông Gothard hỏi: “Vậy em định sẽ làm gì?”  Em nầy nói: “Tôi sẽ ghi danh gia nhập quân đội!”  Việc đó không khác nào nhảy ra khỏi lửa bỏng để lọt vào chảo dầu sôi.  Ông kể rằng một cô gái kia không muốn cha mẹ kiểm soát đời sống cô nữa nên lúc tuổi còn trẻ đã đi lấy chồng để rồi gặp một người chồng kiểm soát đời cô còn gắt gao hơn!

H. 3 hu qu ca lòng khướt t thm quyn:

Nếu người nào quá cứng cổ, họ có thể chuốt lấy những hiểm họa cho đời sống như lời cảnh cáo trong Châm ngôn 29:1 “Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ mình, sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa.”

Có 3 giai đọan có thể xảy đến trong đời sống người chống lại thẩm quyền. 3 ví dụ trong KT:

1. Con cháu người đó sẽ bị mất đi gia sản và quyền thế mà chúng có thể có (1 Samuên 13:13-15). Khi chính chúng ta không học được bài học mà Chúa muốn dạy cho chúng ta, thì không thể nào truyền đạt lại được những bài học đó cho con cháu.  Chính chúng ta mất phước, con cháu chúng ta có thể còn tệ hơn.

2.  mất đi tiềm năng gặt hái được những kết quả tốt đẹp khi dùng những tài năng và ân tứ Chúa ban.à không học được những đức tánh mà Chúa muốn dạy chúng ta cũng như thiếu khôn ngoan cần thiết cho đời sống àCơ hội phục vụ Chúa và sự nghiệp của người đó sẽ bị sụp đổ (1Samuên 15:28). Chống lại thẩm quyền mà Chúa dùng

3. Ðời sống người đó bị thu ngắn lại (1 Samuên 28:19). Chúng ta thấy có liên hệ rõ ràng giữa sự vâng phục Chúa và sức khoẻ hay sự sống lâu.

a. Êphêsô 6:1-3  “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. 2 Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), 3 hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.”

a. Châm ngôn 3:7,8  “Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác: Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khoẻ, và xương cốt con được mát mẻ.”

Kết luận: Chống lại những thẩm quyền trên đời sống mình là một nan đề vô cùng phổ thông.  Người khôn ngoan phải ý thức về điều đó khi nó xảy đến trong đời sống mình, cầu nguyện nhờ Chúa ban thêm đức tin, để có thể tin cậy hoàn toàn nơi Chúa và chấp nhận rằng Chúa đang dùng những thẩm quyền trên đời sống mình để bảo vệ và đào tạo mình trở thành người Chúa muốn, hầu cho chính mình, gia đình và hội thánh Chúa được phước hạnh.  Nên nhớ rằng, mục đích tối hậu của Chúa khi đào tạo chúng ta qua những thẩm quyền là để cho Danh Chúa được vinh hiển và chương trình của Đức Chúa Trời được kết quả tốt đẹp qua đời sống chúng ta.  Nếu chúng ta được Chúa giao cho những thẩm quyền trên đời sống những người khác, chúng ta nên kính sợ Chúa mà làm tròn nhiệm vụ cách không sợ hải để giúp đào tạo những đứa con ngoan ngoản, những lãnh đạo tốt cho tương lai Nhà Chúa.

Thêm:

CNG RN VÀ MM MNG

Một triết gia trong cơn hấp hối, các học trò đứng quanh giường chờ giờ lâm tử. Vị thầy cố gắng trong hơi kiệt sức tàn, ra hiệu cho các đồ đệ đến gần, thật sát. Rồi thều thào: “Các con hãy nhìn kỹ đây.” Ông há miệng ra, chỉ vào, đồ đệ chẳng biết thầy mình muốn gì. Cố gắng thêm một chút, ông hỏi: “Các con thấy răng ta còn không?” Mọi người đáp lời, “Không còn cái nào cả, thưa thầy” – nhưng vẫn không hiểu thầy mình đang muốn gì! Thầy lại há miệng rồi hỏi: “Các con thấy lưỡi ta còn không?” Càng ngạc nhiên hơn, nhưng các đồ đệ vẫn đồng thanh trả lời, “Bạch thầy, lưỡi vẫn còn ạ!”

Triết gia gắng gượng thì thầm: “Các con ơi! Sự dịu dàng mới là sức mạnh. Cái gì cứng rắn rồi cũng sẽ tiêu mất, nhưng sự mềm mại thì trường tồn. Các con hãy nhớ đến răng và cái lưỡi để biết cách xử sự trong mọi giao tiếp ở đời.” Nói rồi, triết gia trút hơi thở, để lại bài học cuối cùng về sự mềm mại, như một vũ khí cho sự thành công lâu dài trong mọi lãnh vực giao tiếp.

Nhiều người cho rằng trong tất cả mọi sự giao thiệp ở đời phải áp dụng song song cả sự cứng rắn và mềm mỏng, thì mới đạt được kết quả mong muốn. Điều nầy cũng đúng trong một số trường hợp, song thực tế cho thấy, một tinh thần nhu mì và cách đối xử dịu dàng vẫn mang lại những kết quả lớn lao hơn, đặc biệt trong sự chinh phục lòng người. Dầu là một kẻ dữ tợn và hung hãn nhất, vẫn không thể hồ đồ trước một thái độ mềm mỏng và cảm thông.

Đức Chúa Trời đến với Ê-li không phải trong “ngọn gió mạnh thổi dữ dội, trong cơn động đất, hay trong đám lửa,” nhưng toàn thể sức mạnh của quyền năng Ngài đã hiện hữu trong “một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” (I Các Vua 19:11, 12) – Sự mềm mại là một trong chín trái Thánh Linh. Hãy nghĩ xem chúng ta đã thể hiện sự mềm mại bao nhiêu trong cách cư xử hằng ngày của mình với mọi người.

“Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” Rô-ma 12:10

Mc sư Bác sĩ Nguyn Duy Tân, ©2009 – TinLanhLibrary.com

Comments

comments

About The Author

Number of Entries : 217

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top