Giúp Giảng Hòa Trong Hội Thánh Reviewed by Momizat on . viện thần học vibi - vibiwebsite.com giới thiệu: Khóa Học “Người Lãnh Đạo Hiệu Quả” Mục sư Bác sĩ Nguyễn Duy Tân  © 2009, TinLanhLibrary.com Bài học # 7 “Giúp G viện thần học vibi - vibiwebsite.com giới thiệu: Khóa Học “Người Lãnh Đạo Hiệu Quả” Mục sư Bác sĩ Nguyễn Duy Tân  © 2009, TinLanhLibrary.com Bài học # 7 “Giúp G Rating:
You Are Here: Home » Mục Vụ » Cơ Đốc Giáo Dục » Giúp Giảng Hòa Trong Hội Thánh

Giúp Giảng Hòa Trong Hội Thánhviện thần học vibi – vibiwebsite.com giới thiệu:
Khóa Học “Người Lãnh Đạo Hiệu Quả”
Mục sư Bác sĩ Nguyễn Duy Tân  © 2009, TinLanhLibrary.com
Bài học # 7
“Giúp Giảng Hòa Trong Hội Thánh” (2Hrs)
Ngay từ khi HT Chúa bắt đầu thành hình trên thế gian, những xung đột luôn xảy đến ở bất cứ địa phương nào có HT.  Không nơi nào mà ma quỷ không dùng những con người xác thịt để gây nên xung đột, tạo nên chia rẽ, phá đổ niềm tin nhiều người và gây tan rã nhiều HT.  Vì cớ đó, lãnh đạo HT và con dân Chúa không nên lấy làm lạ khi thấy những chuyện xung đột xảy đến trong HT địa phương của mình.  Mọi người nên chuẩn bị tinh thần để cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ khi có chuyện xảy đến, cũng như tìm cách phòng ngừa hoặc ngăn chận những xung đột khi nó có mòi sắp xảy ra.
Không phải người mới tin Chúa mới bị cám dỗ, nhưng người tin Chúa lâu năm vẫn bị ma quỷ lợi dụng như những dụng cụ hữu hiệu của nó.  Đạo diển luôn là Satan, nó chỉ dùng vài tuồng hát để diển đi diển lại khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng ở mỗi nơi nó xử dụng những tài tử khác nhau vậy thôi.
Ma quỷ chỉ có vài màn kịch khác nhau, sửa đổi chút đỉnh những chi tiết cho thích hợp với địa phương, hoàn cảnh và môi trường, rồi mang ra trình diển không khác nào tuồng kịch mới, đầy gay cấn, nhưng trước sau gì cũng chỉ có mấy vở tuồng, với những tựa đề như: “Nói xấu nhau”, “Hiểu lầm nhau”, “Ganh tị nhau”, “Tranh Chấp Trong Ban Chấp Sự”, “Tranh nhau chức vị”, “Phạm tội tà dâm”, “Gian lận trong Nhà Chúa”, “Dị biệt chủng tộc” (hay ở VN, “Dị biệt Nam Trung Bắc”), “Nghèo giàu chống nhau”, “Từ trẻ con đến cha mẹ”, “Cũng vì miếng ăn”, “Tiền bạc không rõ ràng”, v.v.
Nếu người lãnh đạo HT nghĩ rằng, những xung đột trong HT là những chuyện lăn nhăn phiền phức làm mất thì giờ hầu việc Chúa của mình rồi cứ bỏ qua thì thật là nguy hiểm.  Đối phó với những xung đột cũng là một phần quan trọng trong chức vụ của mục sư.  Chúa cũng kêu gọi chúng ta để đương đầu với những xung đột và chúng ta cần chạm trán với nan đề để giải quyết trước khi nó mang đến những tai hại không hàn gắn được.  Người lãnh đạo lúc đó không mặc áo quan tòa nhưng mặc áo của “Người hòa giải”, của “Sứ giả hòa bình” để giúp mọi người “phục hòa với ĐCT” và làm hòa với nhau.  Sau đây là một số điều cần làm để giúp mang đến hòa giải trong HT.

1.  Tự xét cách phản ứng của chính mình trước những xung đột.
Tự hỏi rằng bình thường mình phản ứng thế nào trước những áp lực của xung đột?  Mình hay trốn tránh?  Mình hay tấn công đối phương?  Mình hay xem thường mọi việc?  Mình hay nổi giận la lối?  Mình hay nín lặng nghẹn ngào?  Mình thiếu bình tĩnh?  Mình hay lên án?  Mình không chịu lắng nghe? … Đó là những nhược điểm.  Vợ con và bạn thân có thể cho mình biết thêm những nhược điểm khác của mình, để học hỏi thêm và nhờ ơn Chúa hiểu rõ những giới hạn của mình, sửa đổi những thiếu kém để mỗi ngày trở thành một sứ giả hòa bình hữu hiệu hơn.  Dù rằng, người nào cũng cần học hỏi qua kinh nghiệm và được ĐTL dạy dỗ “tại chổ”, người lãnh đạo phải cần học hỏi thêm về những phương cách giản hòa và tập luyện tinh thần để có thể giử được sự bình tĩnh và sáng suốt cần có của người chăn thật.
2. Hãy xưng tội mình với Chúa trước khi giúp đỡ người khác.
Là người lãnh đạo, chúng ta cần phải nhận thức rằng mình không thể giúp ai giải quyết nan đề của họ khi lòng chúng ta có những xung đột với chính mình hoặc có những xung đột trong đời sống mà mình chưa chịu giải quyết.  Hãy thường thường xem xét thái độ và hành vi cữ chỉ của mình, dò xét lòng mình, và xưng tội mình trước mặt Chúa để giử cho lòng mình được trong sạch trước mặt Chúa trong khi chúng ta lãnh đạo HT.  Bất cứ khi nào chính chúng ta có một việc xung đột với người khác (ví dụ như trong gia đình), đừng chờ đợi Chúa thay đổi người kia. Thay vào đó, nghĩ đến cách nào Chúa sẽ sửa đổi mình, Chúa muốn dạy mình bài học gì, và nhờ Chúa giúp sức cũng như cố gắng tìm đủ mọi cách để hòa giải với người đó hầu cho không có điều gì ngăn trở chức vụ của chúng ta.  Chúng ta phải thành thật với chính mình để nhìn thấy rõ xem ý tưởng của chúng ta có đi ngược lại với ý Chúa hay không, Ngài có đang dùng người nào đó để huấn luyện, đục đẽo, uốn nắn hay hướng dẫn chúng ta vào trong chương trình của Ngài cho đời sống mình chăng, để chúng ta biết hạ mình chấp nhận uy quyền và ý chỉ luôn luôn tốt đẹp của Ngài cho đời sống mình.
3. Trông cậy nơi ân điển lớn lao của Chúa và quyền năng trong huyết Ngài.
Nên nhớ rằng, chúng ta không thể nào nhờ cậy sức riêng trong chiến trận thuộc linh. Vì cớ đó phải nương cậy nơi quyền năng của Chúa, sự khôn khéo, và sức lực Ngài ban cho khi đương đầu với những xung đột trong HT.  Ý thức được khả năng hạn hẹp của mình; tin cậy nơi quyền năng và khôn ngoan vô tận của Chúa, sẽ giúp cho chúng ta ngạc nhiên nhận thấy “mình” giải quyết được mọi xung đột cách dễ dàng!  Cũng nên nhớ rằng mình có thể sắp sửa hoặc đang chiến trận với ma quỷ để hết lòng cầu nguyện trước và đang khi giúp đỡ anh chị em mình, cầu xin huyết đầy năng quyền của Chúa Giê-xu Cơ-đốc che phủ chúng ta và mọi người để ma quỷ phải tránh xa. Trong chiến trận nầy chúng ta phải như Đa-vít đương đầu với kẻ thù bằng đức tin và nhơn Danh Chúa Cứu Thế mà giáp mặt với ma quỷ.
4.  Trước hết nhớ tìm kiếm sự vinh hiển cho Danh Chúa.
Nên tin chắc rằng, trong bất cứ mọi tình huống, ĐCT luôn có đủ thẩm quyền để biến mọi hoàn cảnh thành cơ hội để dạy dỗ và mang đến lợi ích cho mọi người trong cuộc, cũng như mang đến vinh hiển cho Danh Ngài.  Vì cớ đó, chúng ta hãy tin cậy Chúa, hết lòng cầu nguyện, khuyến khích mọi người hiệp nguyện để Chúa bày tỏ phương pháp và mục tiêu của Ngài trong việc giải quyết cuộc xung đột, luôn tin chắc rằng Ngài có thể mang đến sự chữa lành mọi vết thương, tin chắc rằng Ngài có thể phục hồi niềm vui trong HT, và tin cậy rằng Ngài còn có thể mang đến phục hưng cho HT nữa!
Thay vì nhìn những xung đột như những trở ngại cho chức vụ, hãy đón nhận nó như những cơ hội để con dân Chúa làm vinh hiển Danh Ngài, chứng kiến sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài diển ra trước mắt trong cách Ngài giải quyết những xung đột cách tốt đẹp và bày tỏ phép lạ trong cuộc hòa giải.
5. Hãy nhớ rằng hội thánh là một gia đình.
Nên hiểu rằng, khi chúng ta cố gắng mang đến hòa giải, chúng ta đang bày tỏ hình ảnh của con cái Chúa và làm công việc của ĐCT, vì ĐCT không ngừng tìm cách khiến cho mọi người hòa thuận với Ngài và với nhau.
Hãy nhớ và hãy nhắc nhở mọi người rằng, tất cả đều là anh chị em trong đại gia đình của Chúa.  Không có ai là kẻ thù của Chúa hay của người nào.  Kẻ thù thật là ma quỷ đang núp phía sau.
Là lãnh đạo HT, không nên dành cảm tình riêng đối với bất cứ người nào, không nên dùng người nào như một dụng cụ để gây ảnh hưởng cho quyền hành, để ghiành lấy những quyền lợi riêng, hay đạt đến những mục đích cá nhân của mình.  Ngược lại, phải xây dựng những mối liên hệ chân thật với mọi người, tìm biết họ, thông cảm và yêu thương họ như anh em.  Cầu xin Chúa ban cho mình khả năng yêu thương mọi người bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa, yêu người dễ yêu và cả đến người khó mến.  Làm gương và dạy dỗ mọi người yêu thưong nhau như anh em trong gia đình, cư xữ nhau với với tấm lòng đầy trắc ẩn, nhân từ, ân điển, luôn sẳn sàng nhận lỗi và tha thứ nhau.
6. Xét lại xem có thể bỏ qua lỗi lầm nào đó vì nó không quan trọng.
Nhiều lúc, chúng ta cần cho mọi người thấy rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặc, mà mọi người cần bỏ qua, để tránh những hậu quả vô cùng tai hại do sự xung đột đưa đến.  Trước khi quyết định rằng nan đề hay sự va chạm nào đó là một việc nhỏ cần bỏ qua, chúng ta nên tự hỏi:
* “Ai là người phạm tội?”  Vì tội lỗi do một người tín hữu gây ra cho một người chưa tin Chúa có ảnh hưởng vô cùng quan trọng.  Tội lỗi của một người làm cha mẹ, người có chức vụ trong HT, hoặc có trách nhiệm dạy dỗ người khác quan trọng hơn tội của một tín hữu không có thẫm quyền nào trong HT.
* “Phạm tội với ai?” (Tội lỗi rất quan trong khi người nào đó công khai làm xấu hổ Danh Chúa, cố ý làm nhục Danh Chúa, làm nhục tôi tớ Chúa, hay làm nhục một người có chức vụ hầu việc Chúa.  Tội lỗi cũng quan trọng khi họ vi phạm với những người gần gủi nhất của họ, hay đối với người còn yếu đức tin.)
* “Bản chất của điều vi phạm nầy là gì?” (Phải phân tách kỷ xem động cơ của sự vi phạm đó chỉ là lỡ lời, không cố ý, hay là có ác ý rõ ràng.  Điều vi phạm đó chỉ là môt thái độ gây ra hiểu lầm, một cữ chỉ được bày tỏ ra, hay là một hành động tỏ tường qua lời nói và việc làm.  Vi phạm đó diển ra trước mặt công chúng, hay là nơi riêng tư, cố ý hay không cố ý, lập đi lập lại hay chỉ lỡ xảy ra một lần?)
* “Việc đó xảy ra trong bối cảnh nào?” (Việc đó quan hệ hay không cũng tùy nơi thời điểm, nơi chốn và bối cảnh.  Việc đó xảy đến tại nhà thờ? tại một buổi sinh hoạt ít người trong tư gia? trong giờ thờ phượng Chúa nhật? trước mặt toàn thể hội thánh?).
* Cũng nên nhận biết xem người phạm tội có đang bị trói buột lâu dài và cứ tiếp tục vi phạm tội nào đó và đang cần chúng ta giúp họ giải thoát hay không. Cũng xét lại xem tội lỗi đó có làm cản trở mối liên hệ của họ với những người bị họ xúc phạm hay không.
Nếu bạn lựa chọn giúp người ta bỏ qua một vi phạm nào đó, thì cần giúp cho nạn nhân chấp nhận sự bỏ qua đó, và cũng cho người vi phạm biết rằng mọi người đã sẳn sàng bỏ qua, không ai đòi bồi thường, hoặc áp dụng những sự sữa trị hay kỷ luật mà bình thường HT có thể áp dụng, để họ không còm cảm thấy xấu hổ và xa lánh HT.
7. Tránh bênh vực hay xét đoán, chỉ bàn đến vấn đề với mục đích để mang đến hòa giải.
Trước khi mời hai bên đang có chuyện xung đột gặp gỡ nhau, thì chúng ta nên gặp riêng mỗi bên, lắng nghe họ phân trần, đừng bày tỏ sự bênh vực họ, cũng không lên án phe bên kia.  Khuyến khích họ gặp nhau, nhưng không nên ép bên nào phải đến đó để xin lỗi người nào, chỉ là để đàm thoại, cho được thông cảm nhau hầu đi đến hòa giải và vui vẻ trong gia đình hay trong HT.
Sau khi biết được đôi bên bằng lòng gặp nhau, đôi bên có thiện chí lắng nghe và phát biểu để đi đến hòa giải, chúng ta mang hai bên lại với nhau, trong một buổi gặp mặt có sự hiện diện của mục sư và một hay 2 chấp sự có ơn Chúa.  Khuyên mỗi bên trình bày những bận tâm của mình, nhắc họ chỉ nói đến nan đề mà thôi, tấn công nan đề và không tấn công nhau, tránh lên án nhau, không gọi nhau bằng những lời nặng nề làm đau lòng nhau.
Nhắc nhở họ mục tiêu buổi họp là để làm hòa, phục hồi mối liên hệ tốt đẹp trong gia đình hay giữa anh chị em trong HT.  Khuyến khích mỗi người thành thật lắng nghe để thông cảm được hoàn cảnh của người kia, thấy được khía cạnh của người kia, mau nghe và chậm nói như lời Chúa dạy.
Nếu ai muốn nhận lỗi, khuyến khích họ thật sự nói lên lỗi của mình cách rõ ràng, bày tỏ lòng hạ mình, thái độ nhân từ hiền lành của con cái Chúa, thành thật ăn năn trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, chớ không phải chỉ lấy làm tiếc hay xin lỗi cách chiếu lệ để mục sư vui lòng.
Khuyến khích mọi người mở rộng tầm nhìn với cái nhìn của thời gian vô tận (nếu ngày kia họ ở thiên đàng nhìn lại ngày hôm nay thi họ sẽ thấy chuyện gì cũng nhỏ như cái chấm đen không quan trọng).  Khuyến khích họ có cái nhìn cao hơn, nhìn mọi sự bằng con mắt của Chúa từ trên trời đang nhìn xuống (để thấy rằng Chúa đang dùng việc nầy để huấn luyện mọi người, Chúa đang trông chờ họ tha thứ nhau, có một giải pháp vui vẻ tốt đẹp, trở thành những tín hữu trưởng thành hơn, để Chúa có thể dùng họ trong chương trình tốt đẹp của Ngài hầu mang đến vinh hiển cho Danh Chúa.)
Muốn mang đến hòa giải thật sự, nhắc nhở người có lỗi cần xin lỗi hết tất cả những người mà họ xúc phạm.  Khuyên họ không nên nói những lời mơ hồ như “nếu”, “nhưng”, “có lẽ”… trong khi xưng tội, nhưng nhận tội một cách rõ ràng, sẳn sàng nhận lãnh những hậu quả, hứa thay đổi thái độ, xin được tha thứ, thông cảm và chờ đợi nếu người bị xúc phạm còn đau lòng và chưa tha thứ được cho mình.  Giúp mọi người biết cách tha thứ nhau cách thành thật.
Đừng vì cớ muốn giải quyết cho nhanh mà ép buộc nạn nhân tha thứ mà không cần người gây hấn nói ra điều sai quấy của mình.  Đừng nghĩ rằng, người nầy phải xin lỗi người kia để cho người kia cảm thấy vui vẻ hơn, hết khóc lóc, hết làm mặt vắn mặt dài.  Nếu người ta có ăn năn hay tha thứ nhau được đó là công việc của ĐTL, Ngài có mục đích mang đến sự chữa lành cho những chi thể trong thân Chúa, hàn gắn những liên hệ giữa anh chị em trong HT cũng như đối với Chúa.  Giúp cho mọi người ý thức dược tầm quan trọng của tội lỗi, sức tàn phá của nó đối với những người trong cuộc, cũng như ảnh hưởng tai hại đến đại gia đình của Chúa và vinh hiển Ngài.  Nhắc họ nhớ đến những lời hứa tha thứ của Chúa (Giacơ 5:16).
Hãy dạy cho mọi người nhớ rằng khi họ đã tha thứ cho một người nào, họ nên hứa 4 điều nầy:
“Tôi sẽ không nghĩ đến hay nhắc đến chuyện nầy nữa,”
“Tôi sẽ không dùng chuyện nầy để bắt tội anh/chị nữa,”
“Tôi sẽ không còn nói với ai về chuyện nầy nữa,” và
“Tôi sẽ không để cho chuyện nầy làm trở ngại cho mối liên hệ tình cảm giữa anh/chị và tôi nữa.”
Khuyến khích người bị mếch lòng sớm thay đổi thái độ của họ đối với người làm cho mình tổn thương, và nếu được khuyên họ sớm bắt đầu có những bước tiến (việc làm thực tiển và tích cực nào đó) giúp nối lại nhịp cầu thông cảm và thiện cảm với người đó. VD: Mời người đó đến dự sinh nhật con mình, gởi cạt giáng sinh đến người đó, v.v.
8. Tìm cách thương lượng (điều đình) để có thể đạt đến một thỏa thuận hai chiều.
Sau những điều gây ra xung đột, luôn có nhiều đau lòng, mất mác danh dự, mất cơ hội, lỗ lã, v.v. Vì cớ đó, rất khó mang đến sự vui vẻ bình thường trong những mối liên hệ đã bị tổn thương.  Vì cớ đó, sứ giả hòa bình cần phải khôn khéo giúp cho đôi bên cảm thấy thỏa lòng trước những lời nói, thái độ, những bồi thường thỏa đáng.
Hãy cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn khéo để có những sáng kiến hữu ích, thấy được nhiều giải pháp cho đôi bên lựa chọn, để có thể mang đến một giải pháp công bằng, tốt đẹp cho cả 2 bên và đẹp lòng Chúa.  Cầu xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan để làm theo ý Ngài, không bị ảnh hưởng bởi ý riêng của chính mình hay của bất cứ người nào, vì ai cũng có những quyền lợi chính đáng và lòng ích kỷ.  Hãy tìm kiếm sự công bằng và quyền lợi của tất cả mọi người trong cuộc.
Chuẩn bị buổi gặp gỡ mỗi bên hay buổi họp chung cách kỷ lưỡng bằng sự cầu nguyện, và thu thập tất cả mọi dữ kiện, nhận diện tất cả những nan đề, những điều mong ước hay đòi hỏi của mỗi bên.  Tìm kiếm sự khôn ngoan và dạy dỗ từ Chúa, đưa ra những đề nghị có tính cách dễ chấp nhận bởi bên kia, cũng như suy nghĩ đến phản ứng tiêu cực của họ hay những lời phản đối mà họ có thể đưa ra. Tìm những câu KT, những sự dạy dỗ trong Lời Chúa để đối đáp lại với những biện luận mà họ có thể đưa ra, giúp họ hiểu được sự lợi ích vô cùng quan trọng trong việc hòa thuận trong gia đình hay HT, để họ xem nhẹ những lầm lỗi, bỏ qua tự ái hầu có cơ hội đi đến giải quyết tốt đẹp.
Nhấn mạnh cho họ thấy rõ vai trò của bạn là người trung gian không bênh vực ai không lên án ai.  Nhờ đó thì bạn mới có thể nói lên những sự thật trong tình yêu thương mà không bị gán cho là người đến xét đoán họ.  Cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và bình tĩnh, vì sẽ luôn có người hiểu lầm là bạn bênh vực cho đối phương của họ và lên án họ. Tiếp tục đối xử với mọi người bằng tình yêu thương.
Sau khi bạn hiểu rõ đôi bên, tôn trọng quyền lợi của mỗi bên, tìm được vài giải pháp tốt đẹp, đánh giá mỗi giải pháp một cách khách quan và hợp lẽ, mời mọi người cho biết ý kiến của mình nếu họ cảm thấy không công bằng.
9. Tiếp tục dùng người trung gian hay một trọng tài đầy ơn để giúp phân xử cách khách quan, công bằng và đầy nhân ái.
Những người không đủ khả năng hay đang thất bại trong sự giải quyết nan đề đưa đến xung đột rất cần sự giúp đỡ của mục sư.  Mục sư nên khuyên họ dùng mục sư như là người trung gian để giúp đóng góp những ý kiến từ Lời Chúa nhờ đó họ có thể đi đến một giải pháp mà đôi bên đều thỏa lòng.
Mục sư cũng có thể giúp họ như một trọng tài mà cả hai bên đều tôn trọng và cho phép mục sư có những quyết định thỏa đáng để họ làm theo.
Mục sư và những lãnh đạo HT được Chúa kêu gọi để xét xử trong những xung đột xảy đến trong tổ chức HT để mọi người có thể ra khỏi những xung đột mà không bị tổn thương quá nặng nề.  Nhắc cho mọi người hiểu rõ mục đích và cách thức của những cuộc dàn xếp có người trung gian như thế nào, cả đôi bên đều phải tôn trọng người trọng tài và tôn trọng nhau, không ai có đặc quyền hơn ai vì lớn tuổi hơn, vì có địa vị cao hơn hay giàu có hơn. Tiếp tục hướng dẫn họ cho tới khi đạt đến kết quả tốt đẹp.
10.  Áp dụng kỷ luật của hội thánh nếu cần.
Khi một người nào mang đến rối loạn trong HT vì cớ tội lỗi của họ, tiếp tục cương nghạnh và không chịu nghe lời khuyên lơn của mục sư và Ban chấp sự, ngoan cố, tiếp tục phạm tội, tiếp tục gây hấn, không chịu ăn năn hối lỗi, thì Ban lãnh đạo HT cần dùng đến kỷ luật với mục đích giúp họ đến sự ăn năn.  Giúp họ hiểu rằng những hành động của họ có tai hại đến đời sống thuộc linh của họ và nhiều người khác, đến mối liên hệ của họ với Chúa, với gia đình họ và với nhiều người khác trong HT.  Từ nay, nếu họ tiếp tục họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả của những hành động của họ.  Đừng ngại mà phải thi hành kỷ luật đối với những thành viên cương nghạnh, có thái độ cứng lòng, cố chấp, gây tai hại đến HT và Danh Chúa – ví dụ như đối với một người chồng tiếp tục ngoại tình cách công khai, bỏ bê vợ con trước sự cười chê của người ngoại.
Nên ý thức rằng, khi chúng ta kỷ luật người nào là chúng ta đang bày tỏ tình yêu thương và chăm sóc với họ, mục đích là để giúp người đó lớn lên trong Chúa. Trong tiến trình của việc nầy, nên cẩn thận luôn nhớ rằng chúng ta đang làm một việc để quy vinh hiển cho Chúa, cải tiến tình trạnh sức khoẻ của HT, và khuyến khích người phạm tội ăn năn để được phục hồi sự tương giao bình thường với mọi người.
Khi thi hành kỷ luật với một người nào, chúng ta cần hạ mình xuống, tránh những thái độ kiêu ngạo, và nóng giận.  Hãy ý thức sức mạnh đầy tàn phá của tội lỗi và quyền lực của ma quỷ.  Luôn bày tỏ lòng trắc ẩn và cảm thông của người chăn bầy có tấm lòng của Chúa Cứu thế đối với người đang được kỷ luật.  Luôn nhớ rằng, người đó vẫn là một chi thể của thân Chúa và là một anh em của chúng ta trong gia đình của Chúa.
11.  Hội nhập tinh thần hòa giải vào những sinh hoạt của hội thánh.
Trách nhiệm của mục sư là luôn giúp gầy dựng tinh thần hòa bình và hiệp một để giảm bớt những xung đột và chống đối trong HT.  Để đạt đến kết quả đó, mục sư nên luôn nhấn mạnh đến hòa bình và hiệp một trong giờ thờ phượng bằng cách khuyến khích mọi người xưng tội cùng nhau, tha thứ nhau, và xem nhau như anh chị em một nhà.
Nên thường giảng dạy về cách ĐCT giúp cho người ta giải quyết những xung đột,  Dùng những bài hát nhắc nhở mọi người sống trong hoà thuận, hiệp một, tha thứ, và giảng hòa. Thường đọc những khúc KT nói đến hòa bình và những đề tài liên hệ.
Tổ chức những khóa huấn luyện về nguyên nhân và cách giải quyết những xung đột trong đời sống và trong gia đình.
Thường cầu nguyện cho hòa bình và hiệp một trong HT, trong thành phố, trong trường học, nơi sỡ làm, trong quốc gia.  Luôn cầu xin Chúa bảo vệ mỗi gia đình trong HT, gìn giữ sự hiệp một và hạnh phúc của từng cặp vợ chồng, sự hòa thuận giữa cha mẹ con cái, trong giòng huyết báu của Chúa Cứu thế.
Dùng những cơ hội dự tiệc thánh để nhấn mạnh đến hòa bình, VD như khuyến khích mọi người chăm sóc nhau, nghĩ đến quyền lợi của những anh em khác trong Chúa như lời Chúa dạy, cũng như khuyến khích mọi người giải quyết những xung đột giữa an hem trong HT trước khi dự tiệc thánh.
Huấn luyện cho những lãnh đạo HT cách nào trở thành những sứ giả hòa bình, để họ biết cách giúp mọi người làm hòa với nhau.  Khuyến khích mọi tín hữu mới gia nhập HT cam kết sống trong tình thần đoàn kết với mọi người, gìn giử và bảo vệ sự hiệp một của ĐTL bằng những mối ràng buộc của hòa bình để làm sáng Danh Chúa.
Kết luận:  Bạn có phải là một người có tâm tình luôn tìm kiếm sự hoà thuận với mọi người, không thích thấy những chuyện rắc rối gây ra buồn giận và xung đột xảy đến trong các gia đình và trong hội thánh.  Bạn có cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với những hoàn cảnh như vậy?  Bạn hãy học hỏi và tập đương đầu với những xung đột, tập giúp mang đến những sự hòa giải.  Dù ban đầu bạn thấy thật khó khăn, nhưng bạn sẽ học được nhiều bài học quý giá cũng như kinh nghiệm được sự soi sáng của Chúa giúp bạn giải quyết mọi xung đột cách lạ lung và đầy thỏa lòng do ơn của Ngài ban cho.
Mục sư Nguyễn Duy Tân, © 2010 TinLanhLibrary.com
References:
Whitney Hopler
Alfred Poirier, The Peacemaking Pastor: A Biblical Guide to Resolving Church Conflict, 2006,  Published by Baker Books, a division of Baker Publishing Group, Grand Rapids, Mich., www.bakerbooks.com.
Alfred Poirier is chairman of the board of Peacemaker Ministries and serves it additionally as adjunct instructor and mediator. He is senior pastor of Rocky Mountain Community Church in Billings, Mont.


Mục sư Bác sĩ Nguyễn Duy Tân  © 2009, TinLanhLibrary.com
Comments

comments

About The Author

Number of Entries : 217

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top