[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 9: Đức Chúa Trời Bày Tỏ Lòng Thương Xót Ngài Qua Chúng Ta Reviewed by Momizat on . Phương diện thú vị nhất của lòng thương xót Đức Chúa Trời là chúng ta có thể trở thành những gương mẫu về lòng thương xót Ngài ở đây trên đất nầy. Tôi xin kể ch Phương diện thú vị nhất của lòng thương xót Đức Chúa Trời là chúng ta có thể trở thành những gương mẫu về lòng thương xót Ngài ở đây trên đất nầy. Tôi xin kể ch Rating: 0
You Are Here: Home » Điểm Tâm Với Chúa Mỗi Ngày » [Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 9: Đức Chúa Trời Bày Tỏ Lòng Thương Xót Ngài Qua Chúng Ta

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 9: Đức Chúa Trời Bày Tỏ Lòng Thương Xót Ngài Qua Chúng TaPhương diện thú vị nhất của lòng thương xót Đức Chúa Trời là chúng ta có thể trở thành những gương mẫu về lòng thương xót Ngài ở đây trên đất nầy. Tôi xin kể cho bạn nghe một câu chuyện về một người bạn, một người tin kính Chúa mà tôi hết sức tôn trọng và khâm phục.

Những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hi vọng. (Rô-ma 15:4 RVV11)


Cách đây nhiều năm ở tại Triều Tiên, Tiến sĩ Joon Gon Kim và gia đình ông đang vui vẻ cùng nhau vào một buổi chiều. Thình lình một toán du kích quân cộng sản giận dữ tấn công ngôi làng của họ, giết hết tất cả những người nào trên con đường họ đi. Trên con đường vấy máu của họ, các du kích quân đã để lại phía sau họ thi thể của vợ và cha Tiến sĩ Kim. Tiến sĩ Kim đã bị đánh đập và bỏ mặc cho chết. Trong đêm mưa lạnh lẽo, ông sống sót và trốn thoát an toàn với cô con gái nhỏ đến được các vùng núi. Họ là những người duy nhất sống sót.

Bạn có thể hình dung chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu điều nầy xảy ra với chúng ta? Bởi vì Tiến sĩ Kim là một người của Đức Chúa Trời nhờ Kinh Thánh ông biết rõ rằng ông phải yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho những người bắt bớ ông. Đức Thánh Linh đã thuyết phục Tiến sĩ Kim hãy trở về nhà, tìm kiếm người thủ lĩnh cộng sản đã lãnh đạo cuộc tấn công của các du kích quân, và nói với ông ta rằng Tiến sĩ Kim yêu ông. Sau đó hãy nói cho người ấy về tình yêu của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế. Tiến sĩ Kim đã vâng phục mạng lệnh Chúa truyền cho ông. Khi gặp người thủ lĩnh cộng sản, ông sửng người vì tưởng rằng các du kích quân đã giết chết Tiến sĩ Kim. Ông ta đã quỳ gối cầu nguyện với Tiến sĩ và dâng đời sống mình cho Chúa Cứu Thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, có nhiều người cộng sản khác đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế , và Tiến sĩ Kim đã xây dựng một nhà thờ cho những người nầy cũng như các tân tín hữu cộng sản khác. Năm 1958, Tiến sĩ Kim nhận vị trí điều động Chiến Dịch Sinh Viên ở tại Hàn Quốc, chức vụ quốc tế đầu tiên của chúng tôi. Anh ta là một sự bày tỏ sống động về lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Khi tôi bước đi với Thánh Linh và lớn lên trong sự biết ơn lòng thương xót của Cứu Chúa dành cho mình, tôi thấy lòng thương xót ấy tuôn tràn từ đời sống tôi đến đời sống những người khác. Nếu tôi gieo hạt giống thương xót của Đức Chúa Trời vào lòng và tâm trí người khác, họ sẽ sinh ra một mùa gặt yêu thương cho Chúa và sự ăn năn tội. Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời Có Một Kết Thúc

Mặc dầu lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài trải rộng suốt cõi đời đời, song lòng thương xót Ngài đối với tội nhân không chịu ăn năn không cứ còn mãi.

Trước khi Alịchsơn Đại Đế vây hãm một thành nào, ông ta thường dựng lên một ngọn đuốc để thông báo cho những người sống trong thành đó rằng nếu họ ra hàng trong khi ngọn đuốc còn cháy, ông sẽ cứu mạng sống họ. Nhưng một khi ngọn đuốc đã tắt – không còn trông đợi lòng thương xót nữa. Đối với Chúa cũng giống như vậy, Ngài khêu ngọn đuốc nầy đến ngọn đuốc khác và chờ đợi từ năm nầy sang năm nọ để các tội nhân đến cùng Ngài hầu cho họ có thể hưởng sự sống đời đời. Ngài không muốn cho người nào bị hư mất, vì vậy, Ngài ban cho nhiều thời gian để mỗi người có thể ăn năn.

Nhưng phải biết rằng giờ đến khi sẽ không còn sự thương xót nữa. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta bị hủy diệt vì tình trạng tội lỗi của mình, vì vậy Ngài đã cung ứng sự thương xót cho chúng ta, nhưng chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận điều đó trước khi thời hạn không còn nữa. Những người cảm thấy họ có thể chờ đợi trễ hơn nữa để tiếp nhận sự cung ứng thương xót của Đức Chúa Trời không bao giờ biết chắc được khi nào là thời gian hoặc cơ hội để nhận lãnh sự thương xót của Ngài.

Thì giờ hết sức cấp bách để kêu gọi người ta đến chỗ ăn năn. Chúng ta không biết ai còn có ngày mai hoặc tấm lòng của người nào đang mềm mại đối với Chúa. Ngay bây giờ là thời cơ để trình bày sứ điệp thương xót của Chúa cho họ, để chỉ cho họ thấy vì lòng thương xót mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cách nhưng không. Trong khi chính chúng ta phải sẵn sàng, chúng ta phải cảnh báo cho những người chưa được nghe về lòng thương xót đầy ân điển của Ngài và những người chưa hề lưu ý đến sự kêu gọi của Ngài.

Trong ánh sáng của lòng thương xót Ngài đối với chúng ta, tấm lòng chúng ta phải đầy dẫy lòng biết ơn, ngợi khen, và sự thờ phượng. Chúng ta hãy vượt ra khỏi những vòng tròn Cơ Đốc của sự dễ chịu và đem sự thương xót của Chúa đến cho những kẻ thù ghét hoặc khinh dễ chúng ta. Tác giả David Morris viết rằng : “Khi Chúa Jêsus đến thế gian, Ngài đã đổi chỗ với chúng ta và gánh lấy mọi tội lỗi, sự chối bỏ, sự nhục nhã của chúng ta để chúng ta được nhìn thấy chính mình từ chỗ đứng của Ngài.” Chúng ta đừng bao giờ đánh mất lòng kính sợ và biết ơn trước những gì Chúa đã làm cho mình. Chúng ta đã từng mặc những áo nhớp bị vấy bẩn bởi tội lổi và bại hoại; hiện nay chúng ta được mặc áo choàng của sự công bình không vết – tất cả là nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Cái nhìn ấy sẽ thay đổi cách chúng ta thờ phượng, tin kính và hầu việc Chúa mình. Chúng ta sẽ nhìn xem nhu cầu của những người mà Ngài sai chúng ta đến một cách khác đi.

Tôn Cao Chúa Của Bạn – Hãy suy gẫm những câu Kinh Thánh sau đây và ngợi khen Chúa vì những phương cách cụ thể Ngài đã bày tỏ lòng thương xót trên đời sống bạn.

Hỡi Đức Giêhôva, linh hồn tôi hướng về Ngài. Đức Chúa Trời tôi ôi ! Tôi để lòng tin cậy nơi Ngài; nguyện tôi chớ bị hổ thẹn, chớ để kẻ thù nghịch tôi thắng hơn tôi. Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn; Còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn. Hỡi Đức Giêhôva xin cho tôi biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Hỡi Đức Giêhôva, xin hãy nhớ lại sự thương xót và sự nhơn từ của Ngài; vì hai điều ấy hằng có từ xưa.

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu long thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem và yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. (Êphêsô 2:4). Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài ? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhơn từ làm vui thích. (Michê 7:18).

Bạn có yêu mến sự thương xót không ?

Bạn có mau tha thứ không ? Hãy dành thì giờ với Đức Chúa Trời của bạn là Đấng giàu lòng thương xót nhơn từ và xin Ngài uốn nắn bạn nên giống như hình ảnh Ngài để trở thành kẻ yêu sự nhơn từ.

BILL BRIGHT (Khám Phá Những Đặc Tính Của Đức Chúa Trời)
Comments

comments

About The Author

Number of Entries : 217

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top