[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 6 : Ghi Nhớ, Làm Theo, Và Truyền Dạy Reviewed by Momizat on . Ghi Nhớ, Làm Theo, Và Truyền Dạy:  Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:6-9, “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó c Ghi Nhớ, Làm Theo, Và Truyền Dạy:  Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:6-9, “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó c Rating: 0
You Are Here: Home » Điểm Tâm Với Chúa Mỗi Ngày » [Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 6 : Ghi Nhớ, Làm Theo, Và Truyền Dạy

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 6 : Ghi Nhớ, Làm Theo, Và Truyền Dạyvibi-vien-lien-phai-than-hoc-tinh-nguyen-05Ghi Nhớ, Làm Theo, Và Truyền Dạy:  Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:6-9, “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.” 

Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký do Môi-se viết vào khoảng 1406 T.C, tức là khoảng 40 năm sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập (năm 1446 T.C.). Phục Truyền Luật Lệ Ký có nghĩa là “Luật Pháp Thứ Nhì” (Đê nhị luật). Điều này không có nghĩa là sách này chỉ lập lại những luật pháp trước đây, nhưng sách này là một bản tường thuật mối quan hệ giao ước giữa Chúa và dân Y-sơ-ra-ên. Sách này dạy làm sao để sống cuộc đời kính sợ Chúa và yêu người lân cận. Có khoảng 100 lần sách này được trích dẫn trong Tân Ước. Tuy là sách nằm trong Cựu Ước, nhưng nó vẫn rất quan trọng cho những Cơ Đốc Nhân ngày nay, cho dù là văn hóa có sự khác biệt. Đôi khi, sách này còn được gọi là Sách của Cuộc Đời Giao Ước. 

Sách có 34 chương và bao gồm 3 bài giảng của Môi-se cho dân Y-sơ-ra-ên trước khi họ vào vùng đất hứa Ca-na-an. Bài giảng thứ nhất từ 1:5 đến 4:43, Môi-se nhắc nhở dân sự về những việc mà Chúa đã làm cho họ trong quá khứ. Bải giảng thứ hai, từ 4:44 đến 28:68, Môi-se nói đến những luật lệ thực tế mà dân sự nên làm theo. Bài giảng thứ ba, từ 19:1 đến 30:20, Môi-se khuyên phải chọn con đường sống mà Chúa muốn họ sống. Từ 31:1 đến 34:12 là giai đoạn chuyển tiếp từ Môi-se qua Giô-suê, và Môi-se qua đời. Chúa muốn dân sự phải vâng theo luật pháp, và Phục Truyền Luật Lệ Ký nói về mối quan hệ giữa Chúa và họ trong giao ước của luật pháp. Sách giải thích làm thế nào dân sự có được mối quan hệ mật thiết với Ngài. Môi-se đã kêu gọi dân sự làm những việc đó bởi vì Đức Chúa Trời đã ban ân điển và yêu thương họ, và những Cơ Đốc Nhân phải làm giống như vậy! 

Chương 6 là những lời cảnh cáo về tội không vâng lời. Phục-truyền 6:6-9 cũng được lập lại trong Phục-truyền 11:18-20, và trong Dân-số Ký 15:37-41. Ba phân đoạn này được đọc thuộc lòng hằng ngày như bài tín điều của người Do Thái sùng đạo. Điều này cho thấy rằng, việc ghi nhớ Lời Chúa, làm theo Lời Ngài, và truyền dạy lại cho con cháu và những người xung quanh là 3 điều rất quan trọng mà Chúa muốn con dân Ngài phải làm mỗi ngày và làm thường xuyên, để họ không bao giờ quên được. 

Khi dân sự bước vào vùng Đất Hứa, Chúa muốn họ ở trong những hoàn cảnh đạo đức đúng. Để hưởng được đất như Ngài đã định, họ phải là một dân biết vâng lời. Do đó, Môi-se đã ban cho họ những lời chỉ dẫn thực tiển để khiến họ được xứng đáng với sống trong Ca-na-an. Lời Chúa sẽ được “ở tại trong lòng” họ (6:6). Những điều răn của Đức Giê-hô-va phải được dạy dỗ thường xuyên cho con cháu của họ (6:7), cho dù là “ngồi trong nhà”, “đi” ra ngoài đường”, hoặc lúc “nằm”, hay là “chổi dậy”. Trong thời Đấng Christ, người Do Thái thật sự buộc các phần của luật pháp vào tay họ và treo chúng “giữa mắt” (6:8). (Buộc trên tay giống như là mình đeo đồng hồ để xem giờ, thì mình xem mỗi ngày và xem nhiều lần. Như vậy Lời Chúa sẽ ở trong tâm trí, “ở giữa hai con mắt” như là “ấn chí” chỉ đường cho chúng ta thấy để đi.) Ở đây, Chúa muốn cho “hành động” (là tay) và “ước muốn” (là mắt) của họ phải được kiểm soát bởi luật pháp. Ngoài ra, Chúa khuyên chúng ta cần “phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa”, vì cột nhà và cửa là hai nơi mà chúng ta thường đi ngang qua và ra vào nhìn thấy. Nhìn thấy nhiều lần, đọc nhiều lần mỗi ngày thì Lời Chúa càng in sâu trong trí và chúng ta càng nhớ lâu hơn. 

Thật sự là Chúa muốn chúng ta, những người yêu mến Chúa, thì phải giữ Lời Ngài, tức là ghi nhớ và làm theo, như Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ của Ngài rằng, “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” (Giăng 14:15). Chúng ta còn phải truyền dạy lại cho con cháu và những người xung quanh, để họ cũng nhận biết Chúa là Đấng đã yêu thương và cứu họ khỏi sự chết. Chúa Giê-xu cũng khuyên chúng ta phải “… dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi…” (Ma-thi-ơ 28:20). Lời Chúa trong Phục-truyền 6:6-9 nhắc nhở chúng ta cần phải học Lời Chúa mỗi ngày, ghi nhớ trong lòng, làm theo đúng, và phải chuyên cần dạy truyền lại cho con cháu, người thân, bạn bè, và mọi người chung quanh; bởi vì đây là cách để chúng ta sống đẹp lòng Chúa và sống bình an, vui thỏa trong ân điển của Ngài! Cầu xin Chúa giúp chúng ta biết cách ghi nhớ Lời Ngài, suy gẫm mỗi ngày, làm theo cách trọn vẹn, và truyền dạy lại cho mọi người; hầu cho ai cũng biết đến Chúa là Đấng họ cần phải tin nhận và thờ phượng mà thôi! A-men! 

Ân cần dạy dỗ Lời Cha,
Cho con cháu chắt, trong nhà, mọi nơi,
Nằm, ngồi, đi đứng, nói cười,
Cũng đều phải nói dạy Lời – Điều Răn!
Lập đi lập lại chuyên cần,
Khắc ghi nhớ mãi để gần Chúa hơn,
Lời Ngài gìn giữ bước chơn,
Dắt ta đi đúng, được ơn phước nhiều!

 V.I.B.I
Comments

comments

About The Author

Number of Entries : 217

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top