[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 5 : Đừng Để Mất Reviewed by Momizat on . 18 Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: Hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia, là dân A-ma-léc, và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt ch 18 Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: Hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia, là dân A-ma-léc, và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt ch Rating: 0
You Are Here: Home » Điểm Tâm Với Chúa Mỗi Ngày » [Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 5 : Đừng Để Mất

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 5 : Đừng Để Mất18 Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: Hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia, là dân A-ma-léc, và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. 19 Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? (I Sa-mu-ên 15:18-19)… 24 Sau-lơ đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Tôi có phạm tội. Tôi đã can phạm mạng lịnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự, nên nghe theo tiếng của họ. 25 Bây giờ, xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. 26 Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: Ta không trở lại cùng ngươi đâu; vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn làm vua của Y-sơ-ra-ên nữa. (I Sa-mu-ên 15:24-26)

Trong sách 1 Sa-mu-ên 15:18-19, 24-26, tiên tri Sa-mu-ên đến gặp vua Sau-lơ và nói những điều này:

CHÚA sai vua lên đường và truyền dặn: “Con hãy đi hủy diệt bọn người tội ác kia là dân A-ma-léc. Con hãy giao chiến với chúng cho đến khi chúng bị tận diệt. Vậy, tại sao vua không vâng lời CHÚA mà lại cướp lấy chiến lợi phẩm, làm buồn lòng CHÚA?”… Vua Sau-lơ thú nhận với ông Sa-mu-ên: “Con có tội. Con đã vi phạm mạng lệnh CHÚA và lời ông dạy, vì con sợ các binh sĩ nên nghe theo lời họ. Bây giờ xin ông tha tội cho con và trở về với con, để con sấp mình xuống thờ phượng CHÚA” Ông Sa-mu-ên đáp lời vua Sau-lơ: “Tôi không thể trở về với vua vì vua đã từ bỏ lời CHÚA, và CHÚA cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị dân Y-sơ-ra-ên nữa.”

Sau-lơ không vâng lời Thiên Chúa và sau đó nói dối về điều đó, cố gắng che đậy nó, và cố gắng đổ lỗi cho người ta. Bạn có để ý phần đó không? Tại sao? Bởi vì ông sợ người ta. Bởi sự sợ hãi con người, nên Sa-mu-ên nói với ông ta, “Vua đã đánh mất vị trí của mình rồi.” Sau đó, ông nói, “Đức Chúa Trời đã tìm thấy một người tốt hơn vua, một người vừa lòng Ngài.” Và Ngài đã chọn Đa-Vít để thay thế Sau-lơ làm vua dân Do-Thái. Tôi muốn bạn suy nghĩ về điều này: Thiên Chúa đã hứa với Sau-lơ rằng dòng dõi của ông sẽ ngồi trên ngai vàng, nhưng nó là một lời hứa có điều kiện mà Thiên Chúa đã ban cho ông.

Sau-lơ đã bị tuột mất vì sự bất tuân của mình gây ra bởi nỗi sợ hãi con người, và do đó đã làm con cái mình cũng bị tuột mất! Và Đa-Vít, một người tốt hơn so với Sau-lơ, cuối cùng được lên ngai vàng của dân Do Thái, và thông qua dòng tộc người mà Đấng Cứu Thế đã đến.

Nếu nỗi sợ hãi con người có thể cướp chúng ta về vận mệnh và ảnh hưởng đến con cái của chúng ta, thì chỉ nên nghĩ đến những gì mà đức tin nơi Đức Chúa Trời có thể làm được!

V.I.B.I
Comments

comments

About The Author

Number of Entries : 217

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top