[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 2 : Trước Sự Chống Đối Reviewed by Momizat on . Công-vụ Các Sứ-đồ 4:1-12: 1 Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến, 2 tức mình vì hai người Công-vụ Các Sứ-đồ 4:1-12: 1 Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến, 2 tức mình vì hai người Rating: 0
You Are Here: Home » Điểm Tâm Với Chúa Mỗi Ngày » [Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 2 : Trước Sự Chống Đối

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 2 : Trước Sự Chống Đốidiem-tam-voi-Chua-moi-ngay

Công-vụ Các Sứ-đồ 4:1-12: 1 Phi-e-rơ và Giăng đang nói với dân chúng, thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ, và người Sa-đu-sê thoạt đến, 2 tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền, nhân Đức Chúa Jêsus, sự từ kẻ chết sống lại. 3 Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. 4 Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ năm ngàn. 5Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Giê-ru-sa-lem, 6 với An-ne, là thầy cả thượng phẩm, Cai phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. 7 Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình, và hỏi rằng: Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều nầy? 8 Bấy giờ Phi-e-rơ, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão, 9 nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành,10 thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. 11 Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. 12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra khi hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng làm chứng về Chúa Giê-xu cho đám đông? Trước sự chống đối của giới chức lãnh đạo tôn giáo, hai sứ đồ đã có thái độ và hành xử ra sao? Sự kiện này xảy ra có ý nghĩa gì đối với hai sứ đồ của Chúa Giê-xu? Đối với bạn hôm nay?

Trong khi phần lớn trong đám đông đáp ứng tốt với lời chứng của hai sứ đồ (câu 4) thì những giới chức tôn giáo gồm các thầy tế lễ, viên cai quản Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê đứng ra chống nghịch lại sứ điệp và hai sứ đồ. Họ đã nổi giận khi Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, điều này nghịch lại niềm tin của họ, vì người Sa-đu-sê vốn không tin về sự sống lại.Xem Ma-thi-ơ 3:7.

Họ đã dùng thẩm quyền tôn giáo bắt nhốt hai sứ đồ vào tù để ngày hôm sau đưa ra tòa án tôn giáo xét xử. Hai vị sứ đồ nhận ra ngay rằng lời tiên tri của Chúa Giê-xu đã thành hiện thực “Hãy nhớ lời Ta đã nói với các con: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, thì cũng sẽ bắt bớ các con” (Giăng 15:20 BTTHĐ).

Trước tòa, khi đối diện với lời tra hỏi “Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này?” (câu 7), Sứ đồ Phi-e-rơ đã đầy dẫy Chúa Thánh Linh, khéo léo trách họ làm khó cho người làm việc tốt, rồi ông khẳng định mạnh mẽ rằng ông đã nhân danh Giê-xu ở Na-xa-rét mà chữa lành cho người bại. Đồng thời ông cũng nắm lấy cơ hội này làm chứng cho những lãnh đạo Do Thái. Nội dung lời chứng của ông không hề suy giảm trước uy quyền hay vì sự khác biệt niềm tin của họ. Sứ đồ Phi-e-rơ chỉ ra chính họ là những người đã đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá nhưng Ngài đã thật sự sống lại, đem hy vọng sống cho người tin Ngài.

Ông khẳng khái công bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (câu 12). Những người chứng kiến đã nhìn thấy một

Phi-e-rơ điềm tĩnh, trả lời những câu hỏi một cách khẳng khái và khôn ngoan khác hẳn với Phi-e-rơ trong đêm Chúa Giê-xu bị nộp, run sợ trước người đầy tớ gái. Cơ Đốc nhân cần trang bị Lời Chúa để chuẩn bị tinh thần đối diện với sự chống đối, bức hại, khi ấy chúng ta sẽ nhờ cậy vào sự khôn ngoan và năng quyền của Chúa Thánh Linh để làm chứng về chân lý trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chân lý về Chúa Giê-xu Phục Sinh là nền tảng của niềm tin Cơ Đốc và vì thế không được thỏa hiệp dưới một thế lực hay uy quyền nào.

Bạn học được gì cho mình trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay?

Lạy Chúa, xin giúp con có sự khôn ngoan và dạn dĩ để rao truyền về Chúa Cứu Thế Phục Sinh và hồng ân cứu rỗi của Ngài cho những người chưa tin Chúa ở xung quanh con. Xin Chúa bảo vệ con và sứ điệp của Ngài mỗi khi con làm chứng cho họ.

V.I.B.I
Comments

comments

About The Author

Number of Entries : 217

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top