Lời chúc Tết Giáp Ngọ của Viện Trưởng Reviewed by Momizat on . Nhân dịp Tết cổ truyền, Thầy cầu chúc một năm mới, mỗi một chúng ta sẽ: 1. Sông yêu thương Chúa mỗi ngày nhiều hơn ngày hôm qua. 2. Sông yêu thương chính bản th Nhân dịp Tết cổ truyền, Thầy cầu chúc một năm mới, mỗi một chúng ta sẽ: 1. Sông yêu thương Chúa mỗi ngày nhiều hơn ngày hôm qua. 2. Sông yêu thương chính bản th Rating:
You Are Here: Home » Thông Báo của V.I.B.I » Miền Bắc » Lời chúc Tết Giáp Ngọ của Viện Trưởng

Lời chúc Tết Giáp Ngọ của Viện Trưởng
Nhân dịp Tết cổ truyền, Thầy cầu chúc một năm mới, mỗi một chúng ta sẽ:

1. Sông yêu thương Chúa mỗi ngày nhiều hơn ngày hôm qua.

2. Sông yêu thương chính bản thân mình, gia đình và anh em mình.

3. Sống tha thứ, quên đi, biết nhận lỗi, tiết độ & thỏa lòng.

4. Sống cầu thay cho chính mình, Gia đình, cho Viện trưởng, các giáo sư, Hội Thánh, VIBI, Cộng Đồng và đất nước Việt Nam chúng ta.

Viện Trưởng Rev. Kim Tran
Comments

comments

About The Author

Number of Entries : 217

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top