You Are Here: Home » Thần Học
Tâm đạo trong Việt triết biện chứng tài nhân – nhân tài trong tư tưởng Nguyễn Du

Tâm đạo trong Việt triết biện chứng tài nhân – nhân tài trong tư tưởng Nguyễn Du

Tâm đạo trong Việt triết biện chứng tài nhân - nhân tài trong tư tưởng Nguyễn Du GS. Trần Văn Đoàn Luận văn này là một phần trong Chương trình Nghiên cứu cấp Nhà nước về Đặc Điểm T ...

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 10: Thương Người Khác Như Chính Mình có Ý Nghĩa Gì?

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 10: Thương Người Khác Như Chính Mình có Ý Nghĩa Gì?

Phải yêu kính Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu thương kẻ lân cận như mình, quan trọng hơn là dâng các tế lễ thiêu và mọi tế lễ khác. - Mác 12:33. Năm 1986, một thảm kịch khủ ...

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 9: Đức Chúa Trời Bày Tỏ Lòng Thương Xót Ngài Qua Chúng Ta

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 9: Đức Chúa Trời Bày Tỏ Lòng Thương Xót Ngài Qua Chúng Ta

Phương diện thú vị nhất của lòng thương xót Đức Chúa Trời là chúng ta có thể trở thành những gương mẫu về lòng thương xót Ngài ở đây trên đất nầy. Tôi xin kể cho bạn nghe một câu c ...

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 8: Thần Tượng và Kiêu Ngạo

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 8: Thần Tượng và Kiêu Ngạo

II Các Vua 14:1-22: "1 Năm thứ hai đời Giô-ách, con trai Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, lên ngôi. 2 Người được hai mươi lăm tuổi, khi tức vị ...

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 7 : Tri Bỉ Tri kỷ

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 7 : Tri Bỉ Tri kỷ

Từ bài giảng luận “Phân Biệt Chân Lý và Sai Lầm” CN Aug 23, 2015 - Hội Thánh North Hollywood "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến ...

Luân lý thực tồn của Karl Rahner

Luân lý thực tồn của Karl Rahner

Luân lý thực tồn của Karl Rahner Lm. Giuse Vũ Kim Chính, S.J. Một hành động luân lý là một hành động chiếu theo nguyên tắc đạo đức căn bản để chọn lựa. Mặc dầu khi phán đoán luân l ...

Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi

Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi

Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi Tu sĩ Giuse Vũ Văn Dũng Mục lục  Dẫn Nhập Giải thích Ơn gọi và Sứ vụ của tôi: Ơn gọi là gì ? Sứ vụ là gì ? Con người “tôi” là gì? Giải thích Tôi l ...

Tính đặc trưng của Hội Thánh

CHƯƠNG 70 vibi - vibiwebsite.com giới thiệu: TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA HỘI THÁNH   Hội Thánh  chiếm địa vị độc đáo trong những mục đích của Đức Chúa Trời. Dầu Đức Chúa Trời đã tự liên hệ với những nhóm người khác, hoạt động của Ngài đối với Hội Thánh vẫn là đặc biệt  Chúa phán: “ Ta sẽ lập Hội Thánh Ta”  và đó là công tác đặc biệt của Ngài ngày nay. Những lời phán của Đấng Christ cho thấy những đặc trưng phân ...

Read more

Các nguyên tắc hoặc khuôn mẫu

CHƯƠNG 71 vibi -vibiwebsite.com giới thiệu: CÁC NGUYÊN TẮC VÀ /  HOẶC KHUÔN MẪU ? Trước khi xem xét sự dạy dỗ của Kinh Thánh về tổ chức , thứ tự và các nghi lễ cho hội thánh địa phương , có thể nêu lên một thắc mắc căn bản. Tân ước cung cấp những nguyên tắc cho các lãnh vực này để tuân theo cách tổng quát , nhưng cần được điều chỉnh thích nghi với những văn hóa và thời kì khác nhau ; hay Tân ước trông đợi k ...

Read more

Cách hình thức quản trị Hội Thánh

CHƯƠNG 72: vibi - vibiwebsite.com giới thiệu: CÁC HÌNH THỨC QUẢN TRỊ HỘI THÁNH Điều gì hợp thành một Hội Thánh địa phương? Có phải ở bất cứu nơi đâu và bất cứ khi nào có hai hoặc ba tín hữu nhóm hiệp lại trong danh của Đấng Christ thì có Hội Thánh không? Nếu đúng như vậy, thì mỗi nhà riêng của Cơ Đốc Nhân cũng sẽ là một Hội Thánh Cơ Đốc. Cần thiết cho sự tổ chức đến mức nào để có một Hội Thánh địa phương? C ...

Read more

Cấp lãnh đạo đủ tư cách cho Hội Thánh

CHƯƠNG 73 vibi-vibiwebsite.com giới thiệu: CẤP LÃNH ĐẠO ĐỦ TƯ CÁCH CHO HỘI THÁNH I. LẼ CẦN CÓ LÃNH ĐẠO Bất luận sở thích của một cá nhân hoặc của một tổ chức về những tầng lớp lãnh đạo có là gì đi nữa, không ai có thể phủ nhận cấp lãnh đạo đã được xem là cần thiết trong các Hội Thánh tân ước. hãy nhớ lại vài sự kiện.(1) từ đầu trong sinh hoạt của các Hội Thánh, những khoản tiền cứu trợ đã được gửi từ Antiot ...

Read more

Các thánh lễ cho Hội Thánh

CHƯƠNG 74 vibi-vibiwebsite.com giới thiệu: CÁC THÁNH LỄ CHO HỘI THÁNH KHÁI NIỆM VỀ THÁNH LỄ Lễ báp tem và lễ tiệc thánh được xem là những thánh lễ ngày nay,dù vậy một số nhóm thích gọi là nhữn bế tích. Từ ngữ “ bế tích” có nghĩa là làm ra thiêng liêng, để dâng hiến cho một vị thần hoặc để dùng vào công việc thiêng liêng. Từ ngữ  Latin này được dùng trong bản Vulgate để đượcịch từ ngữ Hylap mustcrion, đem lạ ...

Read more

Sự thờ phượng của Hội Thánh

Chương 75 vibi- vibiwebsite.com giới thiệu: SỰ THỜ PHỰONG CỦA HỘI THÁNH I. Ý NGHĨA CỦA THỜ PHƯỢNG A. Những Từ Ngữ Liên Quan 1. Proskuneô. Từ ngữ chính yếu chỉ về sự thờ phượng này được kết nối với ý nói đến việc hôn (như  hôn đất để tôn vinh những vị thần của đất); rồi tiến đến chỗ ngụ ý việc tự phủ phục để tôn kính. Điều này cho thấy người thờ phượng đã kể đối tượng là xứng đáng nhận mọi điều mình đang dân ...

Read more

Những chức vụ khác nhau của Hội Thánh

Chương 76 vibi - vibiwebsite.com giới thiệu: - NHỮNG CHỨC VỤ KHÁC CỦA HỘI THÁNH Ngoài những chức vụ về sự thờ phượng, Tân Ước cũng nêu những gương mẫu và mạng lệnh về những chức vụ khác. Thờ phượng chủ yếu hướng đến đối tương được thờ phượng, là Đấng Christ, Đầu của Hội Thánh; nhưng thờ phượng còn ảnh hưởng trên những thành viên của Hội Thánh và vươn đến tận những người chưa kết ước với Chúa. I.CHỨC VỤ KỶ L ...

Read more

Giới thiệu Lai Thế Học

PHẦN XIII. NHỮNG VIỆC SẼ ĐẾN. CHƯƠNG 77. VIBI - vibiwebsite.com giới thiệu: - GIỚI THIỆU LAI THẾ HỌC I. Ý nghĩa lai thế học. Lai thế học có nghĩa thần học về những việc sau cùng. Bộ môn đó có thể bao trùm tất cả mọi sự còn trong tương lai tại thời điểm viết ra chúng, hoặc có thể chỉ gồm những việc trong tương lai từ vị trí quan sát chúng ta hiện nay. Bộ môn này đề cập sự cáo chung của muôn vật, cả những điề ...

Read more

Khảo sát Hậu Thiên hy niên

CHƯƠNG 78. KHẢO SÁT THUYẾT HẬU THIÊN HY NIÊN. vibiwebsite.com giới thiệu:-Tôi theo thuyết Tiền Thiên Hy Niên, và đây sẽ là khung sườn thảo luận phần nghiên cứu lai thế học này. Tuy nhiên, trước khi giải thích về tương lai theo Tiền Thiên Hy Niên, tôi nghĩ rất ích lợi để khảo lược trước về ba hệ thống chính của lai thế học: thuyêt Hậu Thiên Hy Niên,Vô Thiên Hy Niên, và Tiền Thiên Hy Niên. I.Định nghĩa thuyết ...

Read more

Khảo lược thuyết Vô Thiên Hy Niên

CHƯƠNG  79 KHẢO LƯỢC THUYẾT VÔ THIÊN HY NIÊN ĐỊNH NGHĨA THUYẾT VÔ THIÊN HY NIÊN Thuyết vô Thiên Hy Niên là một quan điểm về những việc sau rốt , tin rằng sẽ không có Thiên Hy Niên trước khi tận thế . Mãi đến kỳ tận thế, sẽ có sự phát triển song song của cả thiện lẫn ác, của vương quốc Đức Chuá Trời lẫn vương quốc của satan . Sau sự tái lâm của Đấng christ vào kỳ tận thế , sẽ có một sự phục sinh toàn bộ và s ...

Read more

Khảo lược thuyết tiền thiên hy niên

CHƯƠNG 80 KHẢO LƯỢC THUYẾT TIỀN THIÊN HY NIÊN Đầu phần còn lại sẽ triển khai lại thế học Tiền Thiên Hy Niên, nhưng có lẽ ở đây cũng nên khảo lược vấn tắt thuyết này. ĐỊNH NGHĨA THUYẾT TIỀN THIÊN HY NIÊN Thuyết Tiền Thiên Hy Niên là quan điểm cho rằng Sự Tái Lâm của Đấng christ sẽ xảy ra trước Thiên Hy Niên , và Thiên Hy Niên sẽ chứng kiến việc thiết lập vương quốc Đấng christ trên trần gian trung một ngàn n ...

Read more

Giao ước của Đức Chúa Trời với Apraham

Chương 81 GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI APRAHAM I. tầm quan trọng lai thế học của giao ước này. Cách giải thích giao ước Apraham là lằn ranh giới giữa thuyết tiền thiên hy niên và thuyết vô thiên hy niên.vấn đề trọng tâm liên quan đến sự ứng nghiệm giao ước trên. Hết thảy đều đồng ý rằng những phương diện nhất định của giao ước đã được ứng nghiệm.nhưng mọi người không đồng ý vềsự ứng nghiệm các phương diện ...

Read more

Giao Ước Của Đức Chúa Trời Với David

Chương 82 GIAO ƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỚI ĐAVÍT Giao ước Chúa lập với Đavít – cũng giống như giao ước với Ápraham – cũng hậu thuẩn mạnh mẽ cho lai thế học Tiền Thiên Hy Niên. I. CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG GIAO ƯỚC (IISAMUÊN 7: 12-16) Đavít ao ước cất đền thờ cho Đức Giê-hô-va thay cho đền tạm. Vì ông sống trong nhà bằng cây bá hương, nên có vẻ hoàn toàn thích hợp để có tòa nhà lâu bền hon để thờ phượng Chúa. Nhưng ...

Read more

Khái Lược Các Biến Cố Tương Lai

chưong 83 Khái Lược Các Biến Cố Tương Lai chương này khái lựoc các biến cố tương lai theo cách hiểu kinh thánh của thuyết tiền thiên hy nên tiền đại nạn . Đây sẽ là khgung để luận chí tết hơn các biến cố tuyển chọn trong tương lai . I.Các Biến cố Xung quanh sự kết thúc thời đại hội thánh A.Sự bội đạo gia tăng Từ ngữ “Ngày sau rốt “bao trùm toàn bộ thời kỳ từ sự hiện ra lần thứ nhất đến lần thứ hai của Đấng ...

Read more

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top