You Are Here: Home » Triết Học
Tâm đạo trong Việt triết biện chứng tài nhân – nhân tài trong tư tưởng Nguyễn Du

Tâm đạo trong Việt triết biện chứng tài nhân – nhân tài trong tư tưởng Nguyễn Du

Tâm đạo trong Việt triết biện chứng tài nhân - nhân tài trong tư tưởng Nguyễn Du GS. Trần Văn Đoàn Luận văn này là một phần trong Chương trình Nghiên cứu cấp Nhà nước về Đặc Điểm T ...

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 10: Thương Người Khác Như Chính Mình có Ý Nghĩa Gì?

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 10: Thương Người Khác Như Chính Mình có Ý Nghĩa Gì?

Phải yêu kính Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu thương kẻ lân cận như mình, quan trọng hơn là dâng các tế lễ thiêu và mọi tế lễ khác. - Mác 12:33. Năm 1986, một thảm kịch khủ ...

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 9: Đức Chúa Trời Bày Tỏ Lòng Thương Xót Ngài Qua Chúng Ta

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 9: Đức Chúa Trời Bày Tỏ Lòng Thương Xót Ngài Qua Chúng Ta

Phương diện thú vị nhất của lòng thương xót Đức Chúa Trời là chúng ta có thể trở thành những gương mẫu về lòng thương xót Ngài ở đây trên đất nầy. Tôi xin kể cho bạn nghe một câu c ...

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 8: Thần Tượng và Kiêu Ngạo

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 8: Thần Tượng và Kiêu Ngạo

II Các Vua 14:1-22: "1 Năm thứ hai đời Giô-ách, con trai Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, lên ngôi. 2 Người được hai mươi lăm tuổi, khi tức vị ...

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 7 : Tri Bỉ Tri kỷ

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 7 : Tri Bỉ Tri kỷ

Từ bài giảng luận “Phân Biệt Chân Lý và Sai Lầm” CN Aug 23, 2015 - Hội Thánh North Hollywood "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến ...

Luân lý thực tồn của Karl Rahner

Luân lý thực tồn của Karl Rahner

Luân lý thực tồn của Karl Rahner Lm. Giuse Vũ Kim Chính, S.J. Một hành động luân lý là một hành động chiếu theo nguyên tắc đạo đức căn bản để chọn lựa. Mặc dầu khi phán đoán luân l ...

Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi

Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi

Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi Tu sĩ Giuse Vũ Văn Dũng Mục lục  Dẫn Nhập Giải thích Ơn gọi và Sứ vụ của tôi: Ơn gọi là gì ? Sứ vụ là gì ? Con người “tôi” là gì? Giải thích Tôi l ...

Tâm đạo trong Việt triết biện chứng tài nhân – nhân tài trong tư tưởng Nguyễn Du

Tâm đạo trong Việt triết biện chứng tài nhân - nhân tài trong tư tưởng Nguyễn Du GS. Trần Văn Đoàn Luận văn này là một phần trong Chương trình Nghiên cứu cấp Nhà nước về Đặc Điểm Tư Duy và Lối Sống của Người Việt Nam Hiện Nay và Những Vấn Đề Đặt Ra Trước Yêu Cầu của Đổi Mới và Hội Nhập Quốc Tế” (KX.03.07/06-10) do Viện Triết Học thực hiện, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Hà chủ trì. Tác gỉa xin trân trọng c ...

Read more

Luân lý thực tồn của Karl Rahner

Luân lý thực tồn của Karl Rahner Lm. Giuse Vũ Kim Chính, S.J. Một hành động luân lý là một hành động chiếu theo nguyên tắc đạo đức căn bản để chọn lựa. Mặc dầu khi phán đoán luân lý ít ai nghi ngờ vai trò quan trọng của hai nguyên tố thực tiễn và qui tắc nói trên, nhưng khi thảo luận tầm quan hệ giữa hai nguyên tố này, thì bao người đã sa vào hai thái cực hoặc trọng luân lý thực chứng hoặc nghiêng về luân l ...

Read more

Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi

Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi Tu sĩ Giuse Vũ Văn Dũng Mục lục  Dẫn Nhập Giải thích Ơn gọi và Sứ vụ của tôi: Ơn gọi là gì ? Sứ vụ là gì ? Con người “tôi” là gì? Giải thích Tôi là gì theo ý nghĩa khoa học và triết học. Tôi là ai theo nghĩa khoa học. Tôi là ai theo giải thích của các triết học Hy-lạp Cổ đại? 2.1 Con người (Tôi) dưới cái nhìn của các triết gia thời Cổ Đại. 2.2 Cái tôi con người dưới cái nhì ...

Read more

Những suy tư về việc cải cách triết học và Fides Et Ratio

NHỮNG SUY TƯ VỀ VIỆC CẢI CÁCH TRIẾT HỌC VÀ FIDES ET RATIO  "Sắc lệnh về việc cải cách những môn triết học trong giáo hội" của Bộ Giáo Dục Công  Giáo đơn giản là một áp dụng của thông điệp Fides et ratio của Đức Gioan Phaolô II (và tới một mức, thông điệp Veritatis splendor của ngài) cho việc nghiên cứu học hỏi triết học trong những học viện và phân khoa của giáo hội. [1] Vì vậy, suy tư một chút cách riêng v ...

Read more

Triết lý truyền thống Việt tộc dọn đường cho Thần học Việt Nam

BBT: Tất cả các bài viết tham khảo của các tác giả  trên  VIBI đều không nhất thiết là quan điểm của VIBI TRIẾT LÝ TRUYỀN THỐNG VIỆT TỘC dọn dường cho THẦN HỌC VIỆT NAM Lm Vũ Ðình Trác Giáo Hội trên con đường rao giảng Tin Mừng luôn luôn muốn thích nghi văn hoá của các dân tộc. Trong lịch sử Truyền Giáo, kinh nghiệm của vụ án Nghi Lễ Trung Hoa đã là một bài học cân não không bao giờ quên được. * * Các linh ...

Read more

Vài suy tư về việc biên soạn bộ Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam

VÀI SUY TƯ VỀ VIỆC BIÊN SOẠN BỘ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM Trần Văn Ðoàn Ðại Học Quốc Gia Ðài Loan , Trung Hoa Dân Quốc DẪN NHẬP   Một dân tộc vĩ đại là một dân tộc có một nền văn hóa sâu đậm và quảng bác. Văn hóa nói chung thường được hiểu như "cốt hồn cốt túy", như là linh hồn, hay tinh thần của dân tộc đó. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi nền văn hóa đều vĩ đại.[1] Vậy thì, cái gì làm văn h ...

Read more

MẠT THẾ LUẬN TRONG CA DAO TỤC NGỮ

MẠT THẾ LUẬN TRONG CA DAO TỤC NGỮ TRẦN VĂN ÐOÀN Chính Giáo Triết Học Ðại Học Quốc Gia Ðài Loan Các Ðề Mục Chính Có Một Nền Mạt Thế Luận trong Tư tưởng Việt hay không? 2. Những Sai Lầm trong Tư Duy Thần Học 3. Mạt thế hay Lai thế 4. Thế Sinh Quan 4.1. Mục Ðích 4.2. Cùng Ðích Lịch Sử Tính 6. Tạm Kết - Tận Thế và Mạt Thế Trở về Mục Lục Trang Triết Học Có Một Nền Mạt Thế Luận trong Tư tưởng Việt hay không? Có m ...

Read more

Phẩm giá con người trong triết học Kant

BBT: Tất cả các bài viết, tại liệu tham khảo trên V.I.B.I của các tác giả không nhất thiết phải là quan điểm của V.I.B.I Phẩm giá con người trong triết học Kant  Ts Giuse Vũ Văn Dũng " Phẩm giá con người bất khả xâm phạm”[1]  Điều này có nghĩa là hễ là người, bất cứ ai, bất cứ ở đâu, dưới bất cứ ý thức hệ nào, không phân biệt da màu, phái tính, giàu có hay bần cùng, học thức hay dốt nát, theo tôn giáo này h ...

Read more

Dân tộc là gì?

Dân tộc là gì? Triết gia Kim Định Làm thế nào để duy trì dân tộc tính v.v… Đó là những mối bận tâm không phải chỉ của những dân mới thoát ách đô hộ như nước ta, nhưng còn là vấn đề chung cho nhân loại, và được đặt ra với một ý thức khốn khổ đau thương hơn hết ở bên Âu Mỹ, nơi mà những khó khăn trong việc mưu sinh đã không còn tính chất quá khẩn trương cấp bách nên thả cho tâm trí con người vươn lên cảm nghi ...

Read more

Đạo Thiên Chúa, Đạo Gia Tô, Đao Cơ Đốc, Đạo Công Giáo? Nên gọi thế nào cho chính danh

viện thần học liên phái vibi - vibiwebsite.com giới thiệu: ÐẠO THIÊN CHÚA, ĐẠO GIA TÔ, ĐẠO CƠ ÐỐC, ĐẠO CÔNG GIÁO? NÊN GỌI THẾ NÀO CHO CHÍNH DANH? Khi ta muốn nói đến một sự vật nào đó trong thiên nhiên, một sự kiện nào đó trong lịch sử, thì phải đặt cho nó một tên gọi. Có thế khi dùng tên ấy để nhắc đến nó trong những hoàn cảnh khác nhau, ta mới chắc được rằng ta vẫn nói về sự vật hay sự kiện ấy, mà người n ...

Read more

Tinh hoa Thiên Chúa giáo

(Lưu ý :  giữ vững quan điểm Kinh Thánh, những bạn mới tin Chúa xin không truy cập website của vibi - vibiwebsite.com) TINH HOA THIÊN CHÚA GIÁO. (PHẦN MẬT TRUYỀN TRONG THIÊN CHÚA GIÁO). (Một phần tài liệu này đã được trích ra từ bộ LA DOCTRINE ESOTERIQUE À TRAVERS LES ÂGES, gồm 2 cuốn của Ernest Bosc, Chamuel Editeur, Paris 1889, nơi các trang 22-44, Tập II, thuộc Chương XXVII, nhan đề ÉSOTÉRISME CHRÉTIEN). ...

Read more

Tổng quan về thông diễn học (Hermeneutics)

viện thần học liên phái vibi - vibiwebsite.com giới thiệu: TỔNG QUAN VỀ THÔNG DIỄN HỌC (TDH) (Hermeneutics) GS. Trần Văn Đoàn Luận Văn sau đây được viết lại từ loạt bài thuyết trình về Thông Diễn Học cho các sinh viên Ban Thạc Sỹ và Nghiên Cứu Sinh, Khoa Triết Học, Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn (Đại Học Quốc Gia Hà Nội), tại Viện Triết Học (Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam), vào tháng Giêng năm 2003, và tại ...

Read more

Ludwig Feuerbach va quan- niệm vô- thần lối mới

Viện thần học VIBI-www.vibiwebsite.com giới thiệu: Ludwig Feuerbach va quan- niệm vô- thần lối mới Tác giả: Trần Văn Toàn Vào quãng năm 1965 trở đi, cho đến quãng 10 năm sau, trong lúc phe xã-hội chủ-nghĩa (cộng-sản) ở Đông-Âu còn mạnh, thì vấn-đề vô-thần được đưa ra thảo-luận, sách vở viết ra cũng nhiều [1]. Ngoài bộ Marx-Engels Tác-phẩm toàn-tập (gọi là bộ MEGA), là nền tảng cho chế-độ, nhà cầm quyền Đông ...

Read more

Liên quan giữa cái chết và vấn đề Thiên Chúa theo quan niệm của Feuerbach

Viện thần học liên phái VIBI – www.vibiwebsite.com giới thiệu: LIÊN QUAN GIỮA CÁI CHẾT VÀ VẤN ĐỀ THIÊN CHÚA THEO QUAN NIỆM CỦA FEUERBACH [1] Tác giả:  Trần Văn Toàn, Gs “Cái mộ chôn con người ta chính là nơi sinh ra các thần linh So ist das Grab der Menschen die Geburtstaette der Goetter” (Feuerbach, Saemtliche Werke, I, tr 369) 0- Đi vào vấn đề Khi bàn về các thần linh thì các triết gia vô thần ở Au châu t ...

Read more

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top