You Are Here: Home » Articles posted by V.I.B.I
V.I.B.I

Number of Entries : 217

Tâm đạo trong Việt triết biện chứng tài nhân – nhân tài trong tư tưởng Nguyễn Du

Tâm đạo trong Việt triết biện chứng tài nhân - nhân tài trong tư tưởng Nguyễn Du GS. Trần Văn Đoàn Luận văn này là một phần trong Chương trình Nghiên cứu cấp Nhà nước về Đặc Điểm Tư Duy và Lối Sống của Người Việt Nam Hiện Nay và Những Vấn Đề Đặt Ra Trước Yêu Cầu của Đổi Mới và Hội Nhập Quốc Tế” (KX.03.07/06-10) do Viện Triết Học thực hiện, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Hà chủ trì. Tác gỉa xin trân trọng c ...

Read more

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 10: Thương Người Khác Như Chính Mình có Ý Nghĩa Gì?

Phải yêu kính Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu thương kẻ lân cận như mình, quan trọng hơn là dâng các tế lễ thiêu và mọi tế lễ khác. - Mác 12:33. Năm 1986, một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra ở Biển Đen ngoài khơi bờ biển của nước Nga. Hàng trăm khách đi tàu đã thiệt mạng khi hai tàu va chạm, ném nhiều người vào vùng biển băng giá bên dưới. Các tin tức trở nên đen tối hơn khi nguyên nhân của thảm họ ...

Read more

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 9: Đức Chúa Trời Bày Tỏ Lòng Thương Xót Ngài Qua Chúng Ta

Phương diện thú vị nhất của lòng thương xót Đức Chúa Trời là chúng ta có thể trở thành những gương mẫu về lòng thương xót Ngài ở đây trên đất nầy. Tôi xin kể cho bạn nghe một câu chuyện về một người bạn, một người tin kính Chúa mà tôi hết sức tôn trọng và khâm phục. Những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hi vọng. (Rô-ma 15:4 ...

Read more

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 8: Thần Tượng và Kiêu Ngạo

II Các Vua 14:1-22: "1 Năm thứ hai đời Giô-ách, con trai Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên, thì A-ma-xia, con trai Giô-ách, vua Giu-đa, lên ngôi. 2 Người được hai mươi lăm tuổi, khi tức vị vua, và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-hoa-đan, quê ở Giê-ru-sa-lem. 3 Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng như Đa-vít, tổ tiên người; người làm theo mọi điều của Giô-ách, cha ...

Read more

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 7 : Tri Bỉ Tri kỷ

Từ bài giảng luận “Phân Biệt Chân Lý và Sai Lầm” CN Aug 23, 2015 - Hội Thánh North Hollywood "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. 2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời ...

Read more

Luân lý thực tồn của Karl Rahner

Luân lý thực tồn của Karl Rahner Lm. Giuse Vũ Kim Chính, S.J. Một hành động luân lý là một hành động chiếu theo nguyên tắc đạo đức căn bản để chọn lựa. Mặc dầu khi phán đoán luân lý ít ai nghi ngờ vai trò quan trọng của hai nguyên tố thực tiễn và qui tắc nói trên, nhưng khi thảo luận tầm quan hệ giữa hai nguyên tố này, thì bao người đã sa vào hai thái cực hoặc trọng luân lý thực chứng hoặc nghiêng về luân l ...

Read more

Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi

Ơn Gọi Và Sứ Vụ Làm Người Của Tôi Tu sĩ Giuse Vũ Văn Dũng Mục lục  Dẫn Nhập Giải thích Ơn gọi và Sứ vụ của tôi: Ơn gọi là gì ? Sứ vụ là gì ? Con người “tôi” là gì? Giải thích Tôi là gì theo ý nghĩa khoa học và triết học. Tôi là ai theo nghĩa khoa học. Tôi là ai theo giải thích của các triết học Hy-lạp Cổ đại? 2.1 Con người (Tôi) dưới cái nhìn của các triết gia thời Cổ Đại. 2.2 Cái tôi con người dưới cái nhì ...

Read more

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 6 : Ghi Nhớ, Làm Theo, Và Truyền Dạy

Ghi Nhớ, Làm Theo, Và Truyền Dạy:  Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:6-9, “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột ...

Read more

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 5 : Đừng Để Mất

18 Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: Hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia, là dân A-ma-léc, và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. 19 Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? (I Sa-mu-ên 15:18-19)... 24 Sau-lơ đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Tôi có phạm tội. Tôi đã can phạm mạng lịnh Đức Giê-hô-va ...

Read more

Những suy tư về việc cải cách triết học và Fides Et Ratio

NHỮNG SUY TƯ VỀ VIỆC CẢI CÁCH TRIẾT HỌC VÀ FIDES ET RATIO  "Sắc lệnh về việc cải cách những môn triết học trong giáo hội" của Bộ Giáo Dục Công  Giáo đơn giản là một áp dụng của thông điệp Fides et ratio của Đức Gioan Phaolô II (và tới một mức, thông điệp Veritatis splendor của ngài) cho việc nghiên cứu học hỏi triết học trong những học viện và phân khoa của giáo hội. [1] Vì vậy, suy tư một chút cách riêng v ...

Read more

[Điểm tâm mỗi ngày với Chúa] Bài 4 : Đức Chúa Trời Biết Tương Lai Ngài Muốn Dành Cho Bạn

"Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành." (Ê-phê-sô 2:10) Amy Carmichael là một trong những nhà truyền giáo yêu quý nhất trong cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Bà đã hầu việc Chúa tại Ấn Độ 25 năm. Sherwood Eddy đã viết như vầy: “Amy Wilson Carmichael ...

Read more

Triết lý truyền thống Việt tộc dọn đường cho Thần học Việt Nam

BBT: Tất cả các bài viết tham khảo của các tác giả  trên  VIBI đều không nhất thiết là quan điểm của VIBI TRIẾT LÝ TRUYỀN THỐNG VIỆT TỘC dọn dường cho THẦN HỌC VIỆT NAM Lm Vũ Ðình Trác Giáo Hội trên con đường rao giảng Tin Mừng luôn luôn muốn thích nghi văn hoá của các dân tộc. Trong lịch sử Truyền Giáo, kinh nghiệm của vụ án Nghi Lễ Trung Hoa đã là một bài học cân não không bao giờ quên được. * * Các linh ...

Read more

Vài suy tư về việc biên soạn bộ Lịch sử Tư tưởng Triết học Việt Nam

VÀI SUY TƯ VỀ VIỆC BIÊN SOẠN BỘ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM Trần Văn Ðoàn Ðại Học Quốc Gia Ðài Loan , Trung Hoa Dân Quốc DẪN NHẬP   Một dân tộc vĩ đại là một dân tộc có một nền văn hóa sâu đậm và quảng bác. Văn hóa nói chung thường được hiểu như "cốt hồn cốt túy", như là linh hồn, hay tinh thần của dân tộc đó. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi nền văn hóa đều vĩ đại.[1] Vậy thì, cái gì làm văn h ...

Read more

MẠT THẾ LUẬN TRONG CA DAO TỤC NGỮ

MẠT THẾ LUẬN TRONG CA DAO TỤC NGỮ TRẦN VĂN ÐOÀN Chính Giáo Triết Học Ðại Học Quốc Gia Ðài Loan Các Ðề Mục Chính Có Một Nền Mạt Thế Luận trong Tư tưởng Việt hay không? 2. Những Sai Lầm trong Tư Duy Thần Học 3. Mạt thế hay Lai thế 4. Thế Sinh Quan 4.1. Mục Ðích 4.2. Cùng Ðích Lịch Sử Tính 6. Tạm Kết - Tận Thế và Mạt Thế Trở về Mục Lục Trang Triết Học Có Một Nền Mạt Thế Luận trong Tư tưởng Việt hay không? Có m ...

Read more

Liên Phái Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Website đang xây dựng

Scroll to top